Mae’n rhaid i’r Prif Weinidog ddatgelu beth yw polisi Brexit Llywodraeth Cymru

vlcsnap-2019-04-01-15h20m41s904.png

Mae’n rhaid i Mark Drakeford ddatgelu pa opsiynau mae’n argymell bod Aelodau Seneddol Llafur y neu cefnogi heno yn y pleidleisiau mynegol, yn ôl llefarydd Brexit Plaid Cymru Delyth Jewell AC.

Yn ystod cynhadledd i’r wasg bore Llun dywedodd y Prif Weinidog ei fod eisiau “perswadio” ASau i gefnogi’r cyfaddawd gorau, ond ni wnaeth ddatgelu prun yr oedd yn ei olygu.

Yn siarad cyn y pleidleisiau mynegol fydd yn digwydd yn San Steffan heno, dywedodd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Rhyngwladol Delyth Jewell AC:

“Dyw e ddim yn dderbyniol bod y Prif Weinidog, yn ôl pob golwg, yn cynghori bod ASau Llafur yn cefnogi opsiynau penodol yn y pleidleisiau mynegol gan wrthod â datgelu i’r cyhoedd pa rai mae’n ei gefnogi.

“Fe wnes i ofyn iddo yn benodol yr wythnos ddiwethaf yn ystod cyfarfod o’r Pwyllgor Materion Allanol pa opsiynau roedd yn ei gefnogi, ac ym mha drefn, ond gwrthododd ateb ar y sail bod y cwestiwn yn un ‘damcaniaethol’.

“Ond dyw e ddim yn ddamcaniaethol oherwydd heddiw dywedodd ei fod eisiau dwyn perswâd ar ASau i bleidleisio mewn ffordd benodol.

“Mae’r Blaid Lafur wedi blaenoriaeth ei lles ei hun dros les pobl Cymru drwy gydol y broses Brexit. Mae’r Prif Weinidog nawr mewn perygl o roi’r argraff ei fod yn gwrthod datgelu beth yw’r opsiwn mae’n ei ffafrio er mwyn osgoi colli cefnogaeth pobl sy’n cefnogi opsiynau eraill.

“Byddai hyn yn anghydnaws â’r gwerthoedd mae disgwyl i lywodraethau eu dilyn o ran gonestrwydd, didwylledd ac atebolrwydd. Os yw e’n annog ASau i beidio pleidleisio dros refferendwm – os mai dyma oedd e’n olygu wrth ddweud y dylai ASau ‘symud ymlaen’ rhan pleidleisio dros eu ‘hoff opsiwn’ er mwyn cefnogi safbwyntiau sydd ‘agosaf’ at yr hyn maen nhw eisiau ei weld – mae gennym ni hawl i wybod.

“Mae’n rhaid i Mark Drakeford fod yn onest gyda phobl Cymru drwy ddweud wrthom sut mae’n argymell bod ASau yn pleidleisio heno.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.