Mae Gwleidyddiaeth yn Bersonol - Eich Straeon Chi

'Beth mae'r dyfodol yn ei ddal i'r rhai ar y sbectrwm awtistiaeth? A all bil awtistiaeth wneud pethau'n well?'

Aled_Thomas.jpg

Gan Aled Thomas o Benarth sydd yn aelod o Plaid Ifanc

MAE AWTISTIAETH yn gyflwr gyda chryn sôn amdano yng Nghymru heddiw wrth i ni ddod yn fwy ymwybodol ohono, yn enwedig gan fod Deddf Awtistiaeth i Gymru ar y gweill ar hyn o bryd. Mae nifer y bobl yng Nghymru sy'n cael diagnosis o'r cyflwr yn cynyddu ond nid yw llawer o'r rhai a gaiff ddiagnosis yn cael mynediad at lefelau priodol o gefnogaeth yn y gymuned.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Sgrapiwch y cap tâl' - Maureen Weaver

Mo_Weaver2.jpg

Mae’r meddygon, nyrsys a’r staff y gweithiais i gyda hwy yn y gwasanaeth iechyd ymysg rhai o’r bobl fwyaf gweithgar ac ymroddedig rwy'n adnabod. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.