Leanne Wood ym Môn i lansio Cynllun Ôl-Brexit Cadarnhaol i Gymru

 33593407003_bd44f62e1d_k.jpg

Bydd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw ym Môn i lansio Cynllun Ôl-Brexit Cadarnhaol i Gymru ei phlaid – cyfres o gynigion a fwriadwyd i sicrhau economi Gymreig gadarn wrth i’r DG baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Cyn ymweliad â Halen Môn - un o frandiau Cymreig mwyaf adnabyddus y byd  - dywedodd Leanne Wood ei bod yn bryd i Gymru symud ymlaen o’r refferendwm a chanolbwyntio ar ffyrdd ymarferol o sicrhau y gwarchodir buddiannau ein cenedl ac y cânt eu hyrwyddo dros y blynyddoedd i ddod wrth i drafodaethau gychwyn rhwng y DG a Brwsel.

Ychwanegodd arweinydd Plaid Cymru fod yr economi "wrth galon" Cynllun ei phlaid a bod y pum addewid allweddol yn canoli ynghylch amddiffyn swyddi, cynnal cysylltiadau masnach sy’n bod eisoes a meithrin rhai newydd, yn ogystal â sicrhau y cyflwynir y £30m yr wythnos a addawyd i Gymru yn ystod y refferendwm.

Meddai Leanne Wood:

"Bwriad Cynllun Ôl-Brexit Cadarnhaol i Gymru Plaid Cymru yw goresgyn y bygythiadau a chipio’r cyfleoedd sydd o’n blaenau yn awr fel cenedl yn y cyd-destun newydd hwn.

"Wrth graidd y cynllun hwn mae ymrwymiad i gydnabod canlyniad y refferendwm a sicrhau economi Gymreig wydn wrth i’r DG baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd.

"Mae ein pum addewid allweddol yn canoli o gwmpas amddiffyn swyddi, cynnal cysylltiadau masnach presennol a meithrin rhai newydd. Yn ychwanegol at hyn, byddwn yn ymladd i sicrhau bod San Steffan yn cyflwyno’r £30m yr wythnos a addawyd i Gymru yn ystod y refferendwm.

"Rydym hefyd eisiau gweld ein gwlad yn cymryd mwy o reolaeth dros ei heconomi ei hun. Mae’n hen bryd gweld trosglwyddo pwerau cyllidol allweddol, megis y galli i amrywio TAW, o San Steffan i Gymru.

"Mae Plaid Cymru hefyd eisiau gweld cyflwyno fisas rhanbarthol gyda chanolbwynt ar ddiwydiannau allweddol a gweithwyr iechyd proffesiynol. Byddai hyn yn sicrhau nad yw Cymru yn wynebu dylifiad o ddoniau allweddol allan o’n gwlad wrth i ni baratoi i adael yr UE, gan adael bwlch sgiliau fydd yn cymryd blynyddoedd i’w gau.

"Gyda rheolau caffael yr UE heb fod yn gymwys bellach, byddai Plaid Cymru yn deddfu i sicrhau bod contractau’r sector cyhoeddus yng Nghymru yn mynd i fusnesau sydd a’u pencadlysoedd yng Nghymru, gan greu 50,000  o swyddi newydd a hybu economïau lleol ledled ein cenedl.

"Gyda Llafur yn rhy wan a rhanedig i sefyll yn erbyn y Torïaid a’u nod cul o amddiffyn y dethol rai, Plaid Cymru’n unig all fod yn darian i Gymru a gwneud yn siŵr y gall ein cenedl ysgrifennu hanes ei llwyddiant ei hun yn y cyd-destun ôl-Brexit gyda’r cynllun uchelgeisiol hwn."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.