Darllediad gwleidyddol y Blaid Lafur “yn fwriadol gamarweiniol”

00SianGwenllian.jpg

Galwyd darllediad gwleidyddol diweddaraf y Blaid Lafur fel un “camarweiniol” a “thwyllodrus” yn dilyn honiad yn y darllediad fod Llywodraeth Lafur Cymru wedi cyflwyno “toriad mewn treth i bob busnes bach yng Nghymru”.

Mae’r darllediad gwleidyddol yn ailadrodd honiad a wfftiwyd eisoes gan y grŵp busnes, yr FSB (Ffederasiwn y Busnesau Bach), fel “hollol gamarweiniol” a’r “math gwaethaf o sbin”.

Addawodd y Blaid Lafur “gynnig toriad mewn treth i bob busnes bach” yn eu maniffesto etholiadol, ond yr hyn wnaethant yn hytrach oedd parhau â’r cynllun presennol o Ryddhad Trethi i Fusnesau Bach.

Beirniadodd yr FSB Lafur am fethu â chyflawni ar eu haddewid etholiadol pan gyhoeddwyd yn wreiddiol ym Medi 2016 y byddai’r cynllun presennol yn parhau heb ei newid.

Yn ei sylw ar y darllediad gwleidyddol, dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Lywodraeth Leol, Sian Gwenllian:

“Mae’r Blaid Lafur yn bod yn fwriadol dwyllodrus trwy honni eu bod wedi cyflwyno toriad mewn treth i fusnesau bach – dyw hynny ddim yn wir ac fe wyddant hynny’n iawn.

“Fe wnaethant sefyll yn yr etholiad ar faniffesto oedd yn cynnwys addewid i roi i bob busnes bach doriad mewn treth ac y maent wedi methu’n llwyr â chyflawni’r addewid hwnnw.

“Pan wnaethant gyhoeddi y buasent yn hytrach yn parhau â’r cynllun presennol, fe geisiasant ei werthu fel toriad mewn treth ac yr oedd y gymuned fusnes yn ddig iawn, a chyda phob cyfiawnhad. Nawr maent yn ceisio dweud wrth bobl Cymru mewn darllediad eu bod wedi cyflawni rhywbeth pwysig iawn a hwythau heb wneud hynny.

“Mae busnesau bach yn crefu am gael codi baich trethi oddi ar eu hysgwyddau, a bydd perchenogion busnesau wedi gwylltio wrth weld fod y Blaid Lafur yn ceisio celu eu record dila mewn llywodraeth trwy gamarwain y cyhoedd eto fyth.

“Rhaid i’r Blaid Lafur ymddiheuro i’r miloedd o fusnesau bach ledled Cymru a siomwyd gan eu llywodraeth, neu yn well fyth, ddechrau cyflawni ar yr addewidion a wnaed yn eu maniffesto i helpu busnesau bach i dyfu a chaniatáu i’n cymunedau ffynnu.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.