Price: “Dim ond Plaid Cymru all ddatrys problemau Cymru”

Adam_Price_Wales_It's_Us_1000x500.png

Wrth i bobl ar draws y DU bleidleisio yn yr etholiad cyffredinol, mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC wedi galw am y tro olaf yn ystod yr ymgyrch am gefnogaeth y pleidleiswyr, gan ddweud mai “dim ond Plaid Cymru all ddatrys problemau Cymru.”

Dywedodd Mr Price mewn darn ar wefan Nation.Cymru mai “nid dim ond cwestiwn canolog yr etholiad am ein dyfodol yn Ewrop sydd yn y fantol heddiw, ond llawer mwy: pa fath o wlad ydym ni am fod?”

Mae pleidiau San Steffan wedi dadlau ymhlith eu hunain am dair blynedd a hanner ynghylch pa fath o Brexit fyddai’n well ganddynt yn ôl Mr Price, tra bo Plaid Cymru wedi sefyll yn gadarn yn erbyn Brexit. Yn ogystal tynnodd sylw at gais anghyfreithlon Boris Johnson i gau Senedd San Steffan cyn yr etholiad, a “niwtraliaeth syfrdanol” Jeremy Corbyn ar Brexit.

Yn y cyfamser, mae Plaid Cymru wedi “dangos yr arweiniad mae’r genedl yn mynnu wrthym. Gwnawn ni fyth derbyn unrhyw beth a fyddai’n niweidio Cymru, a dyna pham mae rydym yn sefyll yn erbyn Brexit”, meddai Mr Price.

Dywedodd Mr Price fod Plaid Cymru wedi cyflwyno “cynllun uchelgeisiol” i roi terfyn ar dlodi, a gwneud Cymru yn wlad “sero carbon a sero gwastraff”, tra nad oes modd ymddiried yn Llafur na’r Torïaid i lywodraethu Cymru yn San Steffan na Bae Caerdydd.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Does dim defnydd mewn ymddiried yn naill un o bleidiau mawr San Steffan a disgwyl i bethau newid i Gymru. Mae ein cenedl wedi ymddiried ynddynt ers cenedlaethau, a dyma ni ar waelod pob cynghrair.

“Yn yr un modd does dim defnydd mewn pleidleisio dros Lafur er mwyn ‘cadw’r Ceidwadwyr allan’. Mae’r diffygion a’r anghyfiawnder sydd wrth graidd democratiaeth Brydeinig yn golygu nad Cymru sy’n penderfynu pwy fydd Prif Weinidog y DU.

“Ni fydd pleidleisio Llafur yng Nghymru yn atal Boris Johnson. Ond bydd pleidlais dros Blaid Cymru yn golygu anfon y carfan fwyaf erioed o ASau Plaid Cymru i San Steffan i frwydro dros ein gwlad.

“Felly, heddiw, gadewch i ni weld y cyfle sydd o’n blaen a gafael ynddo gyda dwy law. Gadewch i ni bleidleisio dros obaith ac uchelgais. Gadewch i ni bleidleisio dros ddyfodol gwell, disgleiriach, Ewropeaidd i Gymru. Gadewch i ni gefnogi ni’n hunain – Plaid Cymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.