Dweud wrth y Prif Weinidog am wneud rhywbeth am y cap cyflog

00_Steffan_Lewis_AC.jpg

Steffan Lewis yn datgelu na wnaeth y Prif Weinidog yr un sylw wrth Lywodraeth y DG

Heriodd Plaid Cymru y llywodraeth Lafur i anrhydeddu addewid eu maniffesto i ddileu cap cyflogau’r GIG. Pan gafodd ei herio gan arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood bythefnos yn ôl, dywedodd y Prif Weinidog: “… mai’r cam cyntaf fyddai sicrhau’r arian gan San Steffan. Does bosib i ni ildio ar hynny. Mae’n rhywbeth mae’n rhaid i ni fynd ar ei ôl.”
Ond canfu Steffan Lewis yn yr ateb i gwestiwn ysgrifenedig na wnaeth y Prif Weinidog yr un sylw wrth Lywodraeth y DG i sicrhau’r arian.
Meddai AC Plaid Cymru Steffan Lewis:
“Mae’n hen bryd i’r Prif Weinidog wneud rhywbeth. Mae’n honni ei fod eisiau helpu gweithwyr y GIG a’i fod eisiau codi cap cyflogau’r GIG, ond y ffaith yw nad yw wedi cymryd yr un cam o gwbl i beri i hynny ddigwydd. Nid yw wedi ysgrifennu'r un llythyr.
“Yn sicr, mae cyflogau’r sector cyhoeddus dan bwysau oherwydd toriadau’r Torïaid. Ond yn hytrach na chondemnio hyn ar lawr y Cynulliad, dylai’r Prif Weinidog fod yn mynd â’r frwydr yn syth at Lywodraeth San Steffan.
“Os nad yw cyflogau’r sector cyhoeddus yn flaenoriaeth i Lafur wedi’r cwbl a’u bod yn amharod i godi cap cyflogau’r GIG yn syth, yna ddylen nhw ddim gwneud addewidion ffug yn eu maniffesto.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.