Prif Weinidog y DG yn cyfarfod Arweinydd Plaid Cymru Adam Price

Adam_and_Liz_at_Downing_Street.jpeg

Cyfarfu arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, â Phrif Weinidog y DG ar dydd Mercher yn 10 Stryd Downing.

Defnyddiodd Mr Price y cyfle i sefyll dros Gymru ac i wneud yr achos dros setliad newydd ar draws y DG yn y cyfnod hwn o newid cyfansoddiadol ac economaidd. Yr oedd arweinydd y blaid yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS, hefyd yn y cyfarfod.

Yn dilyn y cyfarfod, dywedodd Adam Price:

“Mewn cyfarfod adeiladol gyda Phrif Weinidog Prydain, fe gyflwynais i’r achos dros Gymru.

“Mewn cyfnod o gryn gyffro cyfansoddiadol ac economaidd, bûm yn pwyso am setliad newydd i Gymru fel bod gennym yr arfau i’n helpu ein hunain.

“O ddiwrnod cyntaf f’arweinyddiaeth, rwyf wedi bod yn cyflwyno syniadau newydd am Gymru Newydd. Heddiw, ailadroddais yr angen i Gymru feddu ar y modd i ni helpu ein hunain a chau’r bwlch economaidd enfawr sydd yn dal i fodoli.

“Byddwn yn defnyddio pob ffordd bosib i gael llais Cymru wedi ei glywed a pharhau i bwyso ar y Prif Weinidog ar y materion sydd o’r pwys mwyaf i’n cenedl.”

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.