Dweud wrth y Prif Weinidog am “roi’r gorau i chwarae â thân” a chymryd Dim Cytundeb oddi ar y bwrdd

44499109854_5ed1249bd3_o.jpg

ASau Plaid Cymru i gwrdd â’r Prif Weinidog i geisio dileu Brexit Dim Cytundeb

Yn dilyn cyfarfod trawsbleidiol o ASau, mae Liz Saville Roberts, arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, wedi dweud fod yn rhaid i’r Prif Weinidog “roi’r gorau i chwarae â thân” a chymryd Dim Cytundeb oddi ar y bwrdd.

Yr oedd pedwar AS Plaid Cymru yn rhan o gyfarfod gyda’r Prif Weinidog, ynghyd ag ASau y Gwyrddion, Democratiaid Rhyddfrydol, Llafur a’r Ceidwadwyr. Parhaodd hyn am dri chwarter awr yn y Senedd a digwyddodd o ganlyniad i lythyr a lofnodwyd gan dros 200 o Aelodau Seneddol ac a anfonwyd at y Prif Weinidog ar ddydd Llun, yn galw am gymryd Brexit Dim Cytundeb oddi ar y bwrdd.

Yn ystod y cyfarfod, heriodd Liz Saville Roberts y Prif Weinidog yn uniongyrchol ynghylch effeithiau Dim Cytundeb ar y gymuned wledig ac amaethyddiaeth yn benodol.

Dywedodd Ms Saville Roberts fod y Prif Weinidog “tu hwnt o anghyfrifol” trwy barhau i sôn am obeithion Dim Cytundeb, gan wybod y bydd yn costio miloedd o swyddi a biliynau i’r economi.

Ailadroddodd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan alwadau am ymestyn Erthygl 50 er mwyn caniatáu Pleidlais y Bobl.

Wedi’r cyfarfod, dywedodd Liz Saville Roberts:

“Mae’r Prif Weinidog yn creu ansicrwydd ac yn peryglu swyddi a chyflogau pobl trwy sôn am Ddim Cytundeb. Nid gêm seneddol yw Brexit, ond ymddengys fod y Prif Weinidog yn barod i gamblo â dyfodol pobl.

“Bydd Plaid Cymru yn gweithio ar draws y pleidiau i atal Llywodraeth San Steffan rhag ein rhuthro tuag at Brexit Dim Cytundeb. Gan ei bod yn gwybod y bydd ei bargen wael yn methu â phasio’r rhwystr Seneddol cyntaf, ymddengys bod y Prif Weinidog yn benderfynol o wneud y difrod economaidd mwyaf. Mae hi’n anwybyddu anghenion busnesau, ffermwyr a chymunedau ledled y DG.

“Mae’r neges i’r Prif Weinidog yn awr yn glir – rhowch y gorau i chwarae â thân a chymryd Dim Cytundeb oddi ar y bwrdd.

“Rhaid ymestyn Erthygl 50 a rhoi cwestiwn ein dyfodol Ewropeaidd i’r bobl. Nawr ein bod yn gwybod y ffeithiau, y bobl, nid gwleidyddion San Steffan ddylai gael y gair olaf.”  

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.