Dylai pleidiau aros sefyll ar blatfform o ddirymu erthygl 50 mewn etholiad cyffredinol

welsh-and-eu-flags-at-brexit-protest-1550308222-herowidev4-0.jpg

Os oes Etholiad Cyffredinol yn lle refferendwm yna dylai pleidiau sydd o blaid aros ymgyrchu ar bolisi o ddirymu Erthygl 50 ac aros yn yr UE meddai Plaid Cymru.

Daw’r alwad ar ôl i Blaid Cymru gyflwyno gwelliant i’r ddadl fydd yn cael ei chynnal yn y Senedd ddydd Iau yn dilyn penderfyniad Boris Johnson i ragderfynu Senedd San Steffan yr wythnos diwethaf.

Mae Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru wedi cyflwyno cynnig ar y cyd yn gwrthwynebu’r rhagderfynu, yn ailadrodd gwrthwynebiad y Cynulliad i Brexit di-gytundeb ac yn galw ar ASau i ddefnyddio dulliau cyfreithiol a chyfansoddiadol o atal Brexit di-gytundeb ac i sicrhau y dylid rhoi’r penderfyniad yn ôl i’r bobl.

Mae gwelliant Plaid Cymru yn galw ar bleidiau sydd o blaid Aros i ymgyrchu ar bolisi o ddirymu Erthygl 50 ac aros yn yr UE pe bai Etholiad Cyffredinol.

Mae’r gwelliant hefyd yn dweud y dylid dirymu Erthygl 50 fel mecanwaith i atal cyflafan Brexit di-gytundeb.

Meddai Delyth Jewell AC gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros faterion rhyngwladol, os gwrthodir y cyfle i’r bobl gael refferendwm, yna mae gan bleidiau sydd o blaid Aros ‘ddyletswydd’ i ymgyrchu ar blatfform o ddirymu Erthygl 50 ac aros yn y UE os bydd etholiad cyffredinol.

Dywedodd Ms Jewell fod “rhaid cael dewis clir” rhwng anhrefn Brexit a’r sefydlogrwydd a gynigir trwy ddirymu Erthygl 50 ac aros yn yr UE.

Dywedodd Delyth Jewell AC a gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros faterion rhyngwladol,

“Mae amser yn rhedeg mas ac mae ‘na gyflafan Brexit ar y gorwel. Os gwrthodir cyfle i’r etholwyr gael dweud eu dweud trwy refferendwm, yna mae’n ddyletswydd ar bleidiau Aros i ymgyrchu ar bolisi o ddirymu Erthygl 50 ac aros yn yr UE os oes Etholiad Cyffredinol.

“Rhaid cael dewis clir - anhrefn drwy gyflafan Brexit di-gytundeb neu ddiogelwch a sefydlogrwydd trwy ddirymu Erthygl 50 ac aros yn yr UE.

“Ni all y Prif Weinidog dawelu ein Senedd a phan fydd ein Senedd ni yng Nghymru yn cael ei galw’n ôl ddydd Iau, byddaf i ynghyd â’m nghyfoedion ym Mhlaid Cymru yn cyflwyno’r achos yn uchel ac yn glir dros Ddirymu fel y rhwyd ​​diogelwch sydd ei hangen ar ein cenedl.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.