Rhaglen ddifflach Llafur yn dangos yr angen am wrthblaid gref

Rhun-ap-Iorwerth.jpg

Mae Rhun ap Iorwerth AC Plaid Cymru heddiw wedi galw rhaglen lywodraeth y weinyddiaeth Lafur yn "ddifflach", gan ychwanegu ei bod yn adlewyrchu methiant y blaid i gyflwyno syniadau dyfeisgar i gryfhau'r economi Gymreig ac i godi safonau yn ein gwasanaethau cyhoeddus.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth AC fod Plaid Cymru'n benderfynol o weithredu fel prif wrthblaid gadarn a chyfrifol, gan herio'r Llywodraeth Lafur i wneud yn well dros Gymru ac i'w dwyn i gyfrif pan fyddant yn siomi pobl Cymru.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth AC Plaid Cymru dros Ynys Mon:

"Prin y gall y gagendor rhwng Rhaglen Lywodraeth Llafur a Rhaglen yr Wrthblaid Plaid Cymru fod yn fwy o ran sylwedd, sgop ac uchelgais.

"Nid yw'n syndod fod maniffesto difflach wedi arwain at rhaglen lywodraeth ddifflach. Ydi, mae'n dda gweld elfennau o'r hyn y sicrhaodd Plaid Cymru yn sgil ein cytundeb un-bleidlais ar ol yr etholiad, yn cynnwys addewid i greu 100,000 o brentisiaethau newydd a chronfa cyffuriau a thriniaethau newydd, ond mae diffyg dyfeisgarwch Llafur yn gwbl glir unwaith eto.

"I'r gwrthwyneb, mae Plaid Cymru wedi cyflwyno rhaglen amgen gynhwysfawr sydd wedi ei chostio'n llawn ac sy'n cynnwys cynlluniau manwl i wella bywyd dydd i ddydd pobl ym mhob rhan o'r wlad.

"Rydym yn benderfynol o weithredu fel prif wrthblaid gadarn a chyfrifol, yn herio Llafur i wneud yn well, ac i'w dwyn i gyfrif pan fyddant yn siomi pobl Cymru.

"Rhaid i Lafur sylweddoli eu bod wedi methu ag ennill mandad i wneud busnes fel arfer yn etholiad Mai, ac fe ddylent ddisgwyl her llawer cryfach gan Blaid Cymru na'r hyn gawsant gan y Ceidwadwyr Cymreig yn ystod y Cynulliad diwethaf."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.