Pryder dros gau safle yn Llanelli yn 'arwydd o realiti economaidd Brecsit'

0_RH_CJA_051118Schaeffler_1JPG.jpg

Mae Plaid Cymru wedi dweud bod y cyhoeddiad y bydd y cyflenwr modurol Schaeffler yn debygol o gau ei safle yn Llanelli oherwydd ‘ansicrwydd Brexit’ yn arwydd o'r realiti economaidd sy'n wynebu Cymru wedi Brecsit. 

Meddai Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru, Helen Mary Jones AC

"Mae cau safle Schaeffler a cholli 500 o swyddi yng Nghymru oherwydd ansicrwydd Brexit yn gam cyntaf yn y dinistr a ddaw i’r diwydiant gweithgynhyrchu yng Nghymru. Gyda polisïau Brexit y Ceidwadwyr a'r Blaid Lafur yr un mor mor ddinistriol a’u gilydd, mae Cymru'n wynebu ymosodiad economaidd yn sgil Brexit gyda'n cymunedau yn talu'r pris.

"Dyma fydd realiti economaidd Brexit. Mae angen sicrwydd arnom ar y trafodaethau cyn mis Mawrth. Heb hyn, byddwn yn wynebu Brexit yn ddall, gyda'r manylion pwysicaf o safbwynt busnes yn cael eu penderfynu o sefyllfa o wendid  tu allan i Ewrop.

"Mae rhaid i Lafur newid eu polisi a sylweddoli mai'r opsiwn gorau i fusnesau yng Nghymru yw aros yn y farchnad sengl a'r Undeb Tollau.

"Ar adeg mor anodd a chythryblus i Gymru o safbwynt economaidd, mae Cymru angen mwy na blaid Lafur gysglyd a phlaid greulon y Ceidwadwyr, sydd ill dau yn ddilyn polisïau sydd o blaid eu buddiannau nhw ac yn erbyn diddordeb ein cenedl.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.