CYHOEDDWCH GYNLLUN BREXIT YN SYTH BRIF WEINIDOG, MEDD PLAID

joni.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw ar y Prif Weinidog i gyhoeddi’r model ‘Brexit’ y mae’n ei ffafrio o flaen cyfarfod cabinet cyntaf y tymor yfory.

 

Mae llefarydd y blaid ar fasnach rynwgladol, Jonathan Edwards AS, wedi beirniadu Theresa May am fethu â chytuno ar safbwynt gyda’i chabinet ar ôl deufis o dawelwch.

Nid yw’r Prif Weinidog yn medru rheoli ei chabinet, sydd yn cael ei rwygo’n ddarnau o achos gwahaniaethau meddylfryd rhwng uwch aelodau’r cabinet a’r tri Brexiteer, a’r canlyniad yw Llywodraeth DG sydd yn bell iawn o gyrraedd cytundeb ar strategaeth ar drafodaethau ar Brexit.

Galwodd Mr Edwards ar y Prif Weinidog i ymrwymo i gadw’r DG o fewn Ardal Economaidd Ewropeaidd, gyda aelodaeth lawn o’r farchnad sengl.

Meddai llefarydd Plaid Cymru ar fasnach ryngwladol Jonathan Edwards AS:

“Mae Llywodraeth y DG wedi bod yn ‘AWOL’ dros y ddeufis diwethaf tra bod y tri Brexiteers yn dadlau ymysg ei gilydd dros sut fydd orau i ynysu y wladwriaeth Brydeinig.

“Mae ansicrwydd economaidd yn wenwynig a beth sydd angen gan ein gwleidyddion, yng Nghaerdydd ac yn Llundain, yw arweinyddiaeth. Yn lle hynny, mae’r Prif Weinidog wedi bod yn gwbl ddistaw am ddeufis ac mae’r tri Brexiteer wedi gwneud dim ond dangos eu bod yn gwbl di-glem.

“Mae’r cabinet yn cael ei rwygo i ddarnau gan aelodau blaengar y cabinet a’r tri Brexiteer, a’r canlyniad yw Llywodraeth y DG sydd yn bell o gyrraedd strategaeth negodi dros Brexit.

“Mae rhaid i Theresa May roi’r gorau i drio cymodi âg asgell dde eithafol ei phlaid a defnyddio ei chyfarfod cabinet yfory i fynnu ar gyhoeddi ei model Brexit ffafriedig. Os yw ei distawrwydd yn parhau, mae’n siwr y bydd trafodwyr yr Undeb Ewropeaidd yn egsbloetio safbwynt gwan y Deyrnas Gyfunol ac yn dilyn at ganlyniad anfoddhaol.

“Mae rhaid i’r Prif Weinidog bwyso am barhad o’n aelodaeth o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA), yn cynnwys aelodaeth llawn o’r farchnad sengl. Nid pleidleisio i adael y farchnad sengl wnaeth y bobl, ac mi fysai gwneud hynny yn achosi niwed diwrthdro i’r economi, yn enwedig economi Cymru sydd yn dibynnu ar allforion.

“Er na bleidleisiodd y bobl drosti, Theresa May yw’r Prif Weinidog ac mae hi’n amser iddi arwain.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.