Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English

Pwy ydym ni

Mae Plaid Cymru yn eich cynrychioli yn ein Cynulliad Cenedlaethol, gyda 11 aelod Cynulliad ar hyn o bryd. Mae gennym gynrychiolwyr hefyd yn San Steffan a Senedd Ewrop a channoedd o gynghorwyr sy'n gwasanaethu ein cymunedau ledled Cymru.