Gweinidogion y Sefydliad Prydeinig yn anwybyddu Ffermwyr Cymru

22331847610_c8dd10b3fc_z.jpg

Mae’r Aelod Cynulliad dros y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas wedi barnu penderfyniad Gweinidogion y DU yn hallt wrth iddynt wrthod ymgysylltu gyda’r Cynulliad Cenedlaethol dros ddyfodol polisïau amaeth a materion gwledig.

Roedd George Eustice, Gweinidog San Steffan dros Amaeth, Pysgota a Bwyd fod rhoi tystiolaeth ger bron Aelodau Cynulliad fel rhan o’u hymchwiliad i ddyfodol polisïau amaeth a materion gwledig yn dilyn y penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Fe ganslodd y gweinidog y cyfarfod yn fyr rhybudd a di-esboniad.

Dywedodd Simon Thomas, Aelod y Cabinet Cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig:

“Rydym yn hynod siomedig bod George Eustice wedi gwrthod ymddangos o flaen y pwyllgor. O achos hyn, nid oes modd i’r pwyllgor holi’r gweinidog sy’n gyfrifol am negodi’r berthynas rhwng sefydliad y Deyrnas Gyfunol a Ffermwyr yng Nghymru.

 

“Mae’n hollbwysig bod y pwyllgor yn cael y cyfle i wrando ar beth oedd gan y Gweinidog i ddweud a deall ei safbwyntiau fydd yn arwain ei safiadau wrth negodi’r ffordd ymlaen ar ôl i ni adael yr Undeb Ewropeaidd.

 

“Ond yn bwysicach fyth, mi fyddai ymweliad y Gweinidog yn galluogi ni i holi cwestiynau iddo am beth mae San Steffan am wneud ynglŷn â thirlun amaethyddol Cymru - o’n ffermwyr mynydd i’n ffermwyr defaid ac o’n cig eidion i’n cynnyrch amaethyddol ehangach. Mae’n hollol deg a chyfiawn i ni ofyn y cwestiynau hyn i Weinidog sydd â rhan ganolog yn drafodaethau Llywodraeth San Steffan wrth iddynt danio Erthygl 50.

 

“Ar un llaw, mae penderfyniad y Gweinidog i wrthod mynychu’r pwyllgor yn siomedig, ond yn fwy na hynny, mae penderfyniad y Gweinidog yn sarhad ar bobl Cymru a’r Cynulliad fel Corff Cenedlaethol sydd yn cynrychioli’r sector amaeth Cymreig.

 

“Mae hyn yn tanseilio’r honiadau bod gan Gymru rôl gyfartal a pharchus yn y trafodaethau wrth i ni adael yr Undeb Ewropeaidd. Ond yn anffodus, mae yna batrwm amlwg yn codi:

 

“Wythnos diwethaf, penderfynodd yr Ysgrifennydd Amgylchedd Andrea Leadsome ei bod hi am wrthod mynychu cyfarfod gyda holl weinidogion amgylcheddol gwledydd y DU oedd am drafod y fframweithiau oedd mewn lle yn dilyn Brexit. Mae’n hanfodol bod ffermwyr Cymreig yn adnabod y fframweithiau hynny gan eu bod yn clustnodi dyfodol cyllidebol yr economïau amaethyddol ac amgylcheddol Cymreig.”

“Mae dyfodol y Sector amaeth o dan gwmwl niwlog a thywyll o achos hyn. Fel Aelodau Cynulliad, rydym yn gyfrifol am gynrychioli ffermwyr Cymreig a’r Amgylchedd ond ar hyn o bryd, rydym yn cael ein trin fel madarch, ein cadw yn y tywyllwch ac ein bwydo gyda dom.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.