Rhaid i’r Prif Weinidog brofi statws 'partneriaeth o genhedloedd cyfartal'

2016_LW.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi annog y Prif Weinidog Theresa May i brofi fod y DG yn 'bartneriaeth o genhedloedd cyfartal', fel y mae ei phlaid wedi honni mor aml.

Daw galwad Leanne Wood yn dilyn ei chyfarfod gydag Ysgrifennydd Gwladol y DG dros Adael yr UE, David Davis, lle cyflwynodd Bapur Gwyn ei phlaid ar yr UE ar y cyd â Llywodraeth Cymru.

Yn y cyfarfod hefyd yr oedd Prif Weinidog Cymru, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Mark Drakeford AC a Steffan Lewis AC.

Cyn Cyd-Bwyllgor y Gweinidogion, dywedodd arweinydd Plaid Cymru fod yn rhaid gwrando ar leisiau a barn pob rhan gyfansoddol o’r Deyrnas Gyfunol, a’u hanrhydeddu yn ystod y trafodaethau i adael yr UE, ac y byddai methu â gwneud hynny yn arwain at "ganlyniadau cyfansoddiadol o bwys."

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

"Y bore yma, cafwyd datganiadau a chyfnewid barn iach rhwng cynrychiolwyr Llywodraeth y DG, Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru.

"Cafodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Adael yr UE glywed yn ddi-flewyn-ar-dafod am bwysigrwydd cymryd rhan yn y farchnad sengl. Hefyd, fe godais fater allforion a chymorthdaliadau amaethyddol, a’r angen am ryddid symud i osgoi prinder sgiliau.

"Rhaid canolbwyntio yn awr ar Gyd-Bwyllgor y Gweinidogion, ac yn amlwg, y prif bwnc ar yr agenda fydd y bleidlais i adael yr UE.

"Da o beth fyddai i’r Prif Weinidog sylweddoli effaith posib y trafodaethau hyn ar dirwedd cyfansoddiadol y Deyrnas Gyfunol yn y dyfodol.

"Mynegwyd gwahanol farn yng ngwahanol rannau’r ynysoedd hyn yn ystod y refferendwm ar Fehefin 23. Os yw’r DG yn wir yn bartneriaeth o genhedloedd cyfartal, yna dylai Theresa May ystyried y gwahaniaethau hyn a llunio ei strategaeth drafod yn unol â hynny.

"Er bod Cymru wedi pleidleisio i adael, ni phleidleisiodd neb i roi rhwydd hynt i’r Torïaid chwalu economi Cymru trwy ein llusgo allan o’r farchnad sengl a pheryglu 200,000 o swyddi.

"Ar yr un pryd, rhaid parchu hefyd ddymuniadau’r mwyafrif yn yr Alban a Gogledd Iwerddon a bleidleisiodd i Aros.

"Yr wythnos ddiwethaf, unodd Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru er budd y genedl i gyhoeddi cyfres o gynigion cynhwysfawr gyda’r bwriad o amddiffyn Cymru wrth i ni baratoi i adael yr UE.

"Rwy’n gobeithio y bydd y Prif Weinidog yn ystyried y cynigion hyn yn ofalus, neu yn ein rhoi mewn perygl o gadarnhau statws Cymru fel cenedl eilradd yn y DG."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.