Araith y Frenhines: "Dim mwyafrif, dim mandad a nawr dim cynllun"

LSR_conf_3.jpg

Cynllun diffygiol i gyfnod fydd yn diffinio ein dyfodol, medd Plaid Cymru

Wrth ymateb i Araith y Frenhines, dywedodd Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS:

"Mae rhaglen ddeddfwriaethol y Prif Weinidog yn canolbwyntio llawer mwy ar sloganau na sylwedd. Mae'n gynllun diffygiol ar gyfer cyfnod fydd yn diffinio ein dyfodol. Mae hyn wedi datgelu fod Llywodraeth Prydain heb fwyafrif, heb fandad a nawr heb gynllun.

"Mae Llywodraeth y DG wedi esgeuluso ei dyletswydd i gyflwyno rhaglen ddeddfwriaethol ar gyfer pedair cenedl y Deyrnas Gyfunol. Er gwaethaf cyfeiriad anelwig at weithio gyda Senedd-dai datganoledig i adeiladu consensws, nid oedd yr un ymrwymiad i gyflawni dros Gymru. Ni fydd geiriau gwag yn gwarchod yr economi Gymreig.

"Bydd Plaid Cymru'n mynd ati i geisio cryfhau'r rhaglen ddeddfwriaethol hon yn sylweddol gan osod cyfres o welliannau, yn cynnwys ar blismona, cyllid cenedlaethol a thlodi tanwydd, gyda buddiannau cenedlaethol Cymru wrth galon rhain, ac i sicrhau fod y rhaglen ddeddfwriaethol yn adlewyrchu'r her sy'n wynebu'r DG gyfan. Byddwn yn annog Aelodau eraill o Gymru i ymuno a Phlaid Cymru i herio addewidion gwag y Ceidwadwyr."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.