Rhaid i ASau Cymru gefnogi gwelliant ar aelodaeth o’r Farchnad Sengl

conf_dark.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw ar holl ASau Cymru i gefnogi gwelliant trawsbleidiol yn galw am barhau aelodaeth o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau.

Mae gwelliant trawsbleidiol, wedi’i lofnodi gan ASau o’r SNP, y Blaid Lafur, y Blaid Werdd, y Democratiaid Rhyddfrydol a phob un o ASau Plaid Cymru, wedi ei ddewis gan lefarydd Tŷ’r Cyffredin.

Bydd y gwelliant yn achosi anghysur i arweinydd y Blaid Lafur ac arweinydd y Blaid Lafur yn y Cynulliad Cenedlaethol sydd ill dau wedi mynegi gwrthwynebiad i alwadau i’r DG aros yn y Farchnad Sengl.

Mae rhyw 200,000 o swyddi yng Nghymru yn dibynnu ar fasnachu gyda’r Farchnad Sengl a byddai ildio ein haelodaeth yn peryglu’r swyddi hyn. Mae Plaid Cymru wedi galw dro ar ôl tro am i Gymru aros yn y Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau wedi Brexit a bydd holl ASau Plaid Cymru yn pleidleisio dros y gwelliant heno.

Mae Plaid Cymru wedi herio holl ASau Cymru o bob plaid i roi buddiannau cenedlaethol Cymru o flaen buddiannau eu plaid, herio eu harweinwyr a chefnogi’r gwelliant.

Mewn sylw cyn y bleidlais, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Hywel Williams:

“Yn wahanol i’r DG, mae Cymru yn allforiwr net o nwyddau ac y mae rhyw 200,000 o swyddi ledled Cymru yn dibynnu ar ein masnach gyda’r Farchnad Sengl.

“Byddai gadael y Farchnad Sengl yn peryglu swyddi a chyflogau pob dinesydd Cymreig ac y mae dyletswydd ar bob AS sydd yn cynrychioli etholaeth yng Nghymru i bleidleisio i aros yn y Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau.

“Mae gennym gyfle heno i amddiffyn swyddi a chyflogau ein dinasyddion a rhaid i’r holl ASau Cymreig sefyll yn erbyn eu harweinwyr a phleidleisio dros y gwelliant.

“Mae gan ASau Llafur a Thorïaidd y dewis o bleidleisio dros fuddiannau cenedlaethol Cymru neu ufuddhau i’w gorchmynion gan Corbyn, Carwyn Jones a Theresa May.

“Bydd unrhyw AS Cymreig sy’n pleidleisio yn erbyn y gwelliant hwn yn pleidleisio yn erbyn buddiannau eu hetholwyr a’u cydwladwyr ac yr wyf yn annog pob AS Cymreig i roi eu rhaniadau mewnol o’r neilltu a chefnogi’r gwelliant heno.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.