Cynnydd pris tocynnau tren yn dangos San Steffan yn esgeuluso anghenion cludiant Cymru

Jonathan_Eds.jpg

Mae Jonathan Edwards AS, llefarydd Trafnidiaeth Plaid Cymru yn San Steffan, wedi ymateb i'r cyhoeddiad y bydd prisiau tocynnau tren yn codi 1.9% y flwyddyn nesaf gan honni fod y cam yn amlygu esgeulustod San Steffan o anghenion trafnidiaeth Cymru.

Dywedodd Mr Edwards y byddai'r cynnydd yn ergyd arall i'r miloedd o deithwyr Cymreig sydd eisoes yn cael eu gorfodi i ddioddef oedi hir a gwasanaeth gwael, oll tra'n talu cyfran o'r gost am brosiectau rheilffordd megis HS2 fydd yn cael eu hadeiladu'n gyfangwbl yn Lloegr.

Dywedodd Jonathan Edwards AS Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr:

"Dyma ergyd arall i'r miloedd o deithwyr Cymreig sydd eisoes yn llawer rhy gyfarwydd gydag oedi hir, teithiau araf a gwasanaeth gwael.

"Tra bod disgwyl i Gymru dalu cyfran o'r gost am brosiectau cyflymder-uchel megis HS2 fydd yn cael ei adeiladu'n gyfangwbl yn Lloegr, mae ein gwasanaethau'n syrthio'n bellach ar ol.

"Yn y degawd diwethaf, nid oes yr un filltir o reilffordd yng Nghymru wedi ei drydaneiddio gan lywodraethau Llafur a Cheidwadol yn San Steffan.

"Ers cryn amser, mae Plaid Cymru wedi cefnogi cynnydd bychan mewn buddsoddiad isadeiledd a fyddai'n trawsnewid ein rhwydwaith trafnidiaeth ledled y wlad ac yn symud Cymru ymlaen.

"Mae cyhoeddiad heddiw'n newyddion drwg i drethdalwyr Cymreig a byddwn yn barhau i geisio gorfodi San Steffan i roi cyfran deg o gyllid trafnidiaeth i'n gwlad."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.