Brexit: Wythnos i Gymru ddeffro, rhybuddia Wigley

Wigley.jpg

Wrth siarad mewn rali dros Ewrop yng Nghaerdydd heddiw (Sadwrn 14 Hydref), mae Llywydd Anrhydeddus Plaid Cymru, Dafydd Wigley wedi mynnu y bu’r wythnos hon yn un dyngedfennol i Gymru yng nghyswllt ein perthynas yn y dyfodol ag Ewrop.

 

Wrth siarad mewn rali awyr-agored yn Heol y Frenhines (12.30pm) dywedodd:

“Bu’r wythnos hon yn bendant yn wythnos i Gymru ddeffro. Daeth yn amlwg fod trafodaethau ym Mrwsel yn methu â chyflwyno unrhyw fath o gytundeb. Mae’r Prif Weinidog May wedi cydnabod hyn trwy ddweud ddydd Llun fod ei llywodraeth yn cynllunio ar gyfer pob sefyllfa, gan gynnwys canlyniad heb unrhyw fargen.

“Mae’r 27 aelod-wladwriaeth arall yn symud ymlaen i gael cytundeb masnach newydd, heb i’r DG gymryd rhan o gwbl.

“Yr hyn yr ydym yn ei wynebu yw’r Brexit caletaf oll. Rydym yn cael neidio heb barasiwt. Glanio’n glewt, a hynny’n drychinebus, fydd y canlyniad.

“Dan yr amgylchiadau hyn, byddai’n hollol anghywir – yn gyfeiliornus a styfnig cymryd cam mor ddiwrthdro i’n anwybod, heb gydsyniad llawn a therfynol pobl yr ynysoedd hyn.

“Os, yn wir, mai barn sefydlog y pleidleiswyr yw y dylem adael yr UE heb gytundeb, yna rhaid parchu’r farn honno a’ chyflwyno hynny. Mae gan y bobl berffaith hawl i ddewis llwybr hollol ddigyfeiriad at ddyfodol nad oes modd ei ragweld.

“Ond gyda chymaint yn y fantol, rhaid cael proses gadarnhau derfynol cyn pwyso’r botwm gadael.

“Os, erbyn Ionawr, 2019 nad oes cytundeb wedi ei lofnodi, ei selio a’i gyflwyno – fel sy’n edrych yn gynyddol debygol erbyn hyn – dylid cynnal refferendwm i gadarnhau hynny y mis hwnnw. Os bydd y bobl yn pleidleisio “Ie”, yna dylai Prydain adael yr UE ar y sail a argymhellwyd gan y Llywodraeth. Ond os bydd y bobl yn pleidleisio “Na”, dylid tynnu cais Erthygl 50 yn ôl yn derfynol a diwrthdro.

“Yna gellir rhoi’r holl hanes truenus hwn lle mae’n perthyn - ym min sbwriel hanes a’i gladdu yn nyfnder yr eigion, fel na welir ef byth eto. Gallwn wedyn ddychwelyd at fater difrifol adeiladu cytgord a chydweithrediad yn Ewrop, gall ein diwydiant, ffermwyr, prifysgolion a chwmnïau twristiaeth gynllunio dyfodol diogel, yn rhydd o’r ansicrwydd pryderus a diangen presennol.”

 

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.