Plaid Cymru yw'r "unig obaith gwirioneddol" o roi terfyn ar 17 mlynedd o lywodraeth Lafur

Gobaith_Gwirioneddol.png

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi dweud heddiw mai ei phlaid yw'r "unig obaith gwirioneddol" o roi terfyn ar 17 mlynedd o reolaeth Lafur ddi-dor yng Nghymru.

Wrth siarad gyda rhaglen Today Radio 4 y bore 'ma, dywedodd Leanne Wood fod gan Blaid Cymru y rhaglen lywodraeth fwyaf uchelgeisiol, trawsnewidiol ac ymarferol o unrhyw blaid yng Nghymru, ac yn barod i arwain y newid sydd ei angen.

Mae'r tri arolwg barn diweddaraf yng Nghymru wedi rhoi Plaid Cymru yn yr ail safle, gan basio'r Torïaid, o ran y nifer o seddi, gan osod y blaid fel y brif her i'r llywodraeth Lafur cyn i bobl Cymru fwrw eu pleidlais ar Fai 5ed.

Wrth siarad ar ôl rhaglen Today, dywedodd Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru:

"Gyda dim ond naw diwrnod yn weddill cyn i bobl Cymru fwrw eu pleidlais, neges o obaith yw neges Plaid Cymru.

"Os ydych chi wedi diflasu ar restrau aros yn tyfu, safonau ysgolion yn dirywio ac economi ddisymud, defnyddiwch pob pleidlais i ethol llywodraeth Plaid Cymru ar Fai 5ed.

"Mae hunanfoddhad a diffyg uchelgais y weinyddiaeth bresennol yn dal ein cenedl yn ôl, ond nid oes rhaid i bethau fod fel hyn.

"Mae Plaid Cymru'n cynrychioli’r unig obaith gwirioneddol o roi terfyn ar 17 mlynedd o reolaeth Lafur ddi-dor. Gyda'r Torïaid nawr yn y trydydd safle, ni yw'r brif her ac rydym wedi cau'r bwlch ar y rhestr rhanbarthol o bedwar pwynt mewn dim ond pythefnos.

Gyda Phlaid Cymru mae'r momentwm nawr. Rydym yn hyderus fod gennym y rhaglen lywodraeth fwyaf uchelgeisiol, trawsnewidiol ac ymarferol o unrhyw blaid yng Nghymru, ynghyd a'r tîm cryf ac unedig i'w gweithredu.

"Os yw pobl am weld newid, rhaid i bobl bleidleisio drosto. Yr etholiad hwn yw'r cyfle gorau yn hanes y Cynulliad i ddewis trywydd newydd i'n cenedl. Rwy'n annog pawb yng Nghymru i fachu ar y cyfle hwnnw."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.