Plaid Cymru yn anelu am y brig gydag ailgylchu

30867030850_a3edbb8cac_z_Simon.jpg

 

 

 

 

 

 

 

31198854616_f1a52bd0c5_z_(1)_Gwenllian.jpg

Er mwyn i Gymru ddod yn genedl sy’n ailgylchu orau yn y byd, mae angen i awdurdodau lleol ddysgu oddi wrth awdurdodau megis Ceredigion," dyna fydd y neges gan ACau Plaid Cymru heddiw mewn dadl yn y Senedd ar ailgylchu.

Dywedodd Aelod Cynulliad Arfon ac Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros Lywodraeth Leol, Sian Gwenllian, cyn y drafodaeth:

"Mae Plaid Cymru yn galw am gyflwyno Cynllun Ad-dalu Blaendal i Gymru, ac i Lywodraeth Cymru ddysgu oddi wrth awdurdodau lleol llwyddiannus megis Ceredigion, cyngor gaiff ei arwain gan Blaid Cymru, lle cafodd 68% o wastraff trefol ei ailgylchu yn 2015/16. Byddai cyflwyno Cynllun Ad-dalu Blaendal yn gam pwysig arall tuag at gyflawni targed Llywodraeth Cymru o ddim gwastraff. "

Mae’r Cynllun Ad-dalu Blaendal yn gynllun ble mae plastig, caniau a gwydr yn cael eu hailgylchu gan gwsmeriaid trwy eu dychwelyd i fanwerthwyr. Mae cynllun fel hwn wedi bod yn llwyddiannus iawn mewn gwledydd megis yr Almaen, gyda bron i 99% o boteli yn cael eu dychwelyd gan gwsmeriaid.

Ychwanegodd Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Simon Thomas AC:

"Rwy’n gefnogwr brwd o'r Cynllun Ad-dalu Blaendal. Byddai'n caniatáu i ni fod ar y brig mewn ailgylchu yng Nghymru– gan adeiladu ar lwyddiant ein cynghorau gwych dan arweiniad Plaid Cymru, ledled Cymru, pan ddaw i gynyddu cyfraddau ailgylchu. Mae deunydd pacio plastig a pholystyren yn aml yn creu sbwriel ar ein strydoedd a thraethau, neu ar y gorau, yn cael eu claddu mewn safleoedd tirlenwi.

"Rydym yn chwilio am ateb, rwy’n gobeithio y bydd cydweithwyr o bleidiau eraill yn rhoi eu cefnogaeth heddiw i welliant Plaid Cymru trwy alw am gyflwyno Cynllun Ad-dalu Blaendal a gwaharddiad ar ddeunydd pacio polystyren yng Nghymru."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.