Refferendwm yr UE

Mae’r Refferendwm ar Ewrop ar Fehefin 23 o bwys mawr i Gymru ac i Blaid Cymru

Part_of_a_Team.png

Yma mae'r holl wybodaeth am yr ymgyrch mae Plaid Cymru yn ei redeg i geisio sicrhau pleidlais 'I mewn' yn y refferendwm dros aelodaeth y Deyrnas Gyfunol o'r Undeb Ewropeaidd.

Yn ogystal â'r ffaith bod Cymru'n elwa o rhyw £245m y flwyddyn yn sgil ei haelodaeth o'r UE, mae nifer fawr o resymau gwerth chweil eraill dros barhau â'n aelodaeth o'r Undeb. 


Cliciwch yma am dri rheswm cadarn pam y bydd Cymru yn cael y budd mwyaf o barhau o fewn yr Undeb Ewropeaidd.

Cliciwch yma am y ffeithiau ynglŷn â sut mae'r UE yn cael effaith bositif as wahanol agweddau o fywyd yng Nghymru.

Cliciwch yma am y newyddion diweddaraf o'r ymgyrch.


Dyma sydd gan arweinwyr ymgyrch Plaid Cymru i ddweud am y refferendwm

Leanne Wood AC, Arweinydd Plaid Cymru:

“Mae Cymru yn gryfach, yn fwy diogel ac yn well ei byd fel rhan o’r Undeb Ewropeaidd. Mae oddeutu 200,000 o swyddi yng Nghymru yn dibynnu ar fynediad i’r farchnad unigol, ac y mae miloedd o’n myfyrwyr yn elwa o allu astudio dramor.

Oherwydd ein haelodaeth o’r UE, mae gennym gyfreithiau ar gydraddoldeb, yr amgylchedd, ar hawliau gweithwyr a defnyddwyr, ar ffermio ac ansawdd bwyd, cyfreithiau i fynd i’r afael â newid hinsawdd, a llawer mwy. Mae cydweithredu ar draws ffiniau yn ein gwneud yn fwy diogel ac y mae’n bwysig gwarchod y cysylltiadau hyn.

Mae Plaid Cymru eisiau i Gymru gael llais cryfach mewn Undeb Ewropeaidd ddiwygiedig am y gwyddom fod Cymru yn well ei byd i mewn, a thros yr wythnosau nesaf, byddwn yn cyflwyno ein hachos dros Gymru gref a ffyniannus mewn Ewrop well sydd wedi ei diwygio."

Europe_map.jpg

 

Jill Evans ASE:

“Mae yna lawer yr hoffwn ni ei newid am yr UE, ond dim ond o fod ynddi y gallwn wneud hynny. Gwastraff ymdrech ac amser yw gweiddi o’r cyrion. Yn lle hynny, dewiswn weithio gyda’n chwaer bleidiau yng Nghynghrair Rydd Ewrop a chyda chyfeillion blaengar ar draws yr UE.

Yn ystod yr ymgyrch refferednwm yma, mae Plaid Cymru yn edrych ymlaen at gyflwyno ein hachos dros Gyrmu gref a chyfoethog o fewn Ewrop. Byddwn yn gweithio gyda phleidiau eraill er mwyn darbwyllo pobl o blaid yr achos dros aros yn yr UE – achos cadarnhaol.

Mae yna gymaint o newyddion da am yr hyn a wnaed gan yr UE. Ni fyddwn yn ceisio codi ofn ar bobl i bleidleisio oherwydd bod ofn y dewis amgen arnom ni. Byddwn yn hytrach yn dadlau bod aros o fewn yr UE er budd pob un ohonom.

Mae hwn yn ddewis anferth sydd yn wynebu pobl Cymru. Mae’n ddewis ynglyn â’r math o Gymru yr hoffem ei hadeiladu. Y math o Gymru dymunwn ei gweld ar gyfer cenhedlaethau’r dyfodol."

Dafydd Wigley, cynrychiolydd Plaid Cymru yn ymgyrch Stronger In:

“Y 70 mlynedd diwethaf yw’r cyfnod hiraf o heddwch ar draws tiriogaeth yr UE dros bedair canrif. Y rheini ohonom wedi ein geni yn yr 50 mlynedd ddiwethaf yw’r genhedlaeth lwcus sydd heb brofi rhyfel yn uniongyrchol.

Dim ar hap y digwyddodd hyn. Yn lle ymladd â’n cymdogion, ers y crewyd yr Undeb Ewropeaidd r’yn ni wedi dod dros unrhyw anghydweld drwy drin a thrafod. Mae cryfder ein perthynas â’n cymdogion Ewropeaidd yn dyngedfenol i heddwch barhaus.

Ac mae’r berthynas yna wedi eu corffori yn yr Undeb Ewropeaidd. Rwy’n hollol argyhoeddiedig, wedi ystyried y dadleuon yma i gyd, fod Cymru yn well ei byd yn yr Undeb Ewropeaidd.

Mae’r rhesymau dros ddod i’r casgliad hwn yn wahanol yn ôl ein tueddiadau gwleidyddol, ond nid oes ond dau ddewis ar y papur pleidleisio ar Fehefin yr 23ain: i aros neu i adael."