Prydain yn derbyn bod angen cydsyniad Cymru ar y Mesur Diddymu

hywel_profile.jpg

Mae’r Ysgrifennydd Gwladol dros Adael yr Undeb Ewropeaidd wedi derbyn y bydd Llywodraeth y DG yn ceisio cydsyniad Seneddau cenedlaethol y DG – gan gynnwys Cynulliad Cenedlaethol Cymru – cyn pasio’r Mesur Diddymu Mawr.

Gwnaeth yr Ysgrifennydd Gwladol y cyfaddefiad yn ystod dadl ar Araith y Frenhines yn Nhŷ’r Cyffredin.

Dywed y Papur Gwyn ar y Mesur Diddymu Mawr y bydd yn ceisio rhoi cyfrifoldeb i San Steffan mewn meysydd datganoledig megis amaethyddiaeth a thrafnidiaeth.

Wrth wneud sylw am y cyfaddefiad, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Hywel Williams:

“Rwy’n croesawu consesiwn yr Ysgrifennydd Gwladol fod yn rhaid i Lywodraeth y DG geisio cydsyniad pob Senedd genedlaethol ar y Mesur Diddymu Mawr.

“Mae Plaid Cymru yn gyson wedi galw am i Lywodraeth y DG gymryd agwedd pedair-cenedl at Brexit ac yr ydym ni wedi gwrthwynebu’r modd y mae Llywodraeth y DG wedi gweithredu hyd yma fel petaent yn llywodraeth un wlad yn unig.

“Rhaid i Lywodraeth y DG yn awr gyhoeddi manylion llawn am sut y bydd llywodraethau pob un o wahanol wledydd y DG yn ymwneud â’r broses o lunio’r Mesur Diddymu Mawr.

“Dywedodd Plaid Cymru yn glir na fyddwn fyth yn cefnogi unrhyw ddeddfwriaeth sydd yn dwyn pwerau ymaith oddi wrth Senedd Cymru.

“Rhaid i’r gofyniad i geisio cydsyniad y Seneddau Cenedlaethol ymestyn i’r cytundeb terfynol gyda’r UE, gan gynnwys ar delerau ein perthynas yn y dyfodol gyda’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.