Plaid Cymru yn annog Llafur ranedig i “ddod i drefn”

westminster_team_2.jpg

Mae Plaid Cymru wedi annog y Blaid Lafur i “ddod i drefn” cyn Cyfnod Pwyllgor y Mesur Ymadael, wrth i 7 AS Llafur bleidleisio o blaid a 13 arall yn ymatal ar ail ddarlleniad y Mesur.

Cyflwynodd y blaid eu gwelliannau yn syth wedi’r bleidlais yn Nhŷ’r Cyffredin sydd yn cynnwys gwneud diddymu Deddf y Cymunedau Ewropeaidd yn amodol ar ddod i gytundeb i gynnal aelodaeth y DG o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau.

Pleidleisiodd pedwar AS Plaid Cymru yn erbyn ail ddarlleniad y Mesur, gan alw’r Mesur yn “sarhad ar ddemocratiaeth” wrth iddo gipio pwerau’n ôl o’r gwledydd datganoledig, gan wrthdroi sawl refferendwm ar ddatganoli.

Wrth siarad wedi’r bleidlais, meddai llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Hywel Williams AS:

“Mae llawer o Dorïaid sy’n anhapus dros ben gyda’r hyn mae’r Mesur hwn yn wneud ac y mae llawer ohonynt yn barod i bleidleisio yn erbyn y Llywodraeth. Mae gennym gyfle i wneud newidiadau ystyrlon i’r Mesur hwn os gall y Blaid Lafur ddod i drefn a dechrau gwneud eu dyletswydd fel yr wrthblaid swyddogol.

“Yr ydym eisoes wedi cyflwyno ein gwelliannau i sicrhau dyfodol Cymru. Byddant yn sicrhau ein dyfodol economaidd trwy wneud y Mesur yn amodol ar i Lywodraeth y DG ddod i gytundeb i gynnal ein cysylltiadau economaidd â’r cyfandir fel aelodau o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau.

“Byddant hefyd yn sicrhau ein dyfodol cyfansoddiadol trwy wneud y Mesur yn amodol ar i’r Llywodraeth gael cydsyniad y Seneddau datganoledig, gan orfodi Llywodraeth Prydain i ollwng eu hymgais i gipio pwerau’n ôl o’r gwledydd datganoledig.

“Mae’r rhaniadau o fewn y Blaid Lafur yn creu’r perygl o roi rhwydd hynt i’r Torïaid. Mae’r ffaith fod saith AS Llafur wedi pleidleisio gyda’r Torïaid a bod 13 arall wedi ymatal wedi rhoi seibiant i’r Torïaid na allwn fforddio ei roi iddynt.

“Mae angen i’r Blaid Lafur gydnabod difrifoldeb y sefyllfa a dechrau gwneud eu dyletswydd i wrthwynebu’r Torïaid, yn hytrach nac eistedd ar ei dwylo ac ymatal. Os gallwn weithio ynghyd, gallwn ddwyn pwysau ar Lywodraeth y DG.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.