Plaid Cymru: ‘Byddwn yn ceisio cynrychioli dinasyddion Ewropeaidd hyd yn oed os na fedrant bleidleisio’

Mewn llythyr agored i ddinasyddion Ewropeaidd, mae arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC wedi dweud y bydd y blaid yn ceisio eu cynrychioli, hyd yn oed os na fedrant bleidleisio.

Ni fydd dinasyddion Ewropeaidd nad ydynt yn dod o’r DG neu Iwerddon yn gallu pleidleisio yn yr etholiad cyffredinol sydd ar y gorwel. Gwnaed cais i roi’r bleidlais iddynt trwy welliant i’r ddeddfwriaeth a gyflwynodd yr etholiad, ond fe’i trechwyd yn Nhŷ’r Cyffredin.

Mae dros 80,000 o ddinasyddion Ewropeaidd yng Nghymru, a fyddai, os bydd Brexit yn digwydd, yn gorfod gwneud cais am y cynllun statws sefydledig a feirniadwyd mor hallt. Mae hyn ar waethaf i ymgyrch y Bleidlais Adael dan arweiniad Boris Johnson ddweud yn refferendwm 2016 na fyddai sefyllfa dinasyddion yr UE yn newid.

Yn y llythyr, dywed arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Mae gan Blaid Cymru neges i chi: mae croeso i chi yma yng Nghymru. Yng nghanol gwenwyn gwleidyddiaeth a’r ansicrwydd pellach a achoswyd gan yr etholiad cyffredinol hwn, rwyf eisiau rhoi fy sicrwydd cadarnaf i chi fod Cymru’n eich croesawu, fod Cymru’n rhoi gwerth arnoch, a bod Cymru eisiau i chi aros yma.

Lle mae Llywodraeth y DG wedi gwneud tro gwael â chi oll,  bydd Plaid Cymru yn amddiffyn eich hawliau i fyw a gweithio yma yng Nghymru. Bydd Plaid Cymru yn brwydro hyd nes y bydd eich statws cyfreithiol wedi ei warantu’n awtomatig. A bydd Plaid Cymru yn dal ati hyd nes i’ch hawliau gael eu cydnabod dan y gyfraith.

“A phan fo Llafur yn dweud eu bod eisiau eich amddiffyn, mae Plaid Cymru yn gwybod mai’r unig ffordd wirioneddol o wneud hynny yw i Gymru aros yn yr UE, a dyna pam ein bod eisiau sicrhau Pleidlais y Bobl a pham y byddwn yn ymgyrchu dros Aros.

“Os ydych wedi byw yma ers hanner canrif a mwy neu os mai dim ond ers deufis y buoch yma, does dim gwahaniaeth. Cymru yw eich cartref. Mae croeso i chi, mae gwerth i chi, ac yr ydych yn gwneud ein gwlad yn gryfach ac yn well dim ond trwy i chi fod yma.

“Diolch am ymgartrefu yng Nghymru. Fe wnawn bopeth yn ein gallu i wneud yn siŵr y gallwch aros yma. Oherwydd ni yw Cymru.”


Dangos 1 ymateb

  • Benjamin O'Keeffe
    published this page in Newyddion 2019-11-06 08:51:24 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.