San Steffan yn pleidleisio i wario biliynau ar ail-addurno’r Senedd

westminster_palace.jpg

Mae gwleidyddion San Steffan wedi pleidleisio i wario biliynau o bunnoedd o arian y trethdalwyr ar ail-addurno eu swyddfeydd eu hunain, wrth i welliant gan Blaid Cymru/SNP i ganiatáu adleoli’r Senedd y tu allan i Lundain gael ei drechu.

Er i ddewis y Llywodraeth Dorïaidd o ran yr ail-addurno gael ei drechu, cefnogodd yr ASau gynnig arall gan grŵp o wleidyddion meinciau cefn Llafur, Torïaidd a DUP i wario hyd at £4 biliwn o arian cyhoeddus gan symud ASau dros dro i leoliad arall yn Llundain tra bod gwaith yn cael ei wneud ar Balas San Steffan.

Roedd Plaid Cymru wedi galw ar i ASau gael dewis arall – gadael Palas San Steffan yn barhaol a symud y Senedd allan o Lundain, gan ddadlau nid yn unig y byddai’n arbed arian i’r trethdalwyr ac yn cyfrannu hefyd tuag at ail-gydbwyso economi’r DG.

Wedi’r bleidlais, dywedodd AS Plaid Cymru, Jonathan Edwards:

“Yn y chwe mis ers yr etholiad, mae Llywodraeth San Steffan wedi dileu trydaneiddio’r rheilffordd i Abertawe; gwthiodd Forlyn Llanw Bae Abertawe o’r neilltu; a thorrodd gyllid i’r GIG, llywodraeth leol ac ysgolion.

“Ond heno mae San Steffan wedi pleidleisio i wario hyd at £4 biliwn o arian y trethdalwyr i ail-addurno eu swyddfeydd eu hunain.

“Ar adeg pan fo anghydraddoldeb yn cynyddu, a ffydd y cyhoedd mewn democratiaeth wedi ei sigo, mae’n nodweddiadol fod sefydliad San Steffan wedi symud yn hynod effeithiol i amddiffyn ei fuddiannau ei hun.

“Yn lle ail-addurno adeilad adfeiliedig yng nghanol dinas sydd ag enw drwg am fod yn rhan o’r broblem, yn hytrach na’r ateb, i’r anghydraddoldeb daearyddol sy’n lledu yn y DG, fe ddylem fod yn symud y Senedd y tu allan i Lundain, gan arbed arian cyhoeddus a chymryd cam enfawr tuag at ail-gydbwyso’r economi.

“Os yw gwleidyddion San Steffan yn tybio fod gwario £4 biliwn ar eu man gwaith eu hunain am ennyn ffydd yn y broses wleidyddol, yna rwy’n eu herio i ymweld â chymunedau ledled Cymru sydd wedi eu siomi dro ar ôl tro gan un llywodraeth San Steffan ar ôl y llall.

“Gallai £4 biliwn dalu am drwsio Palas adfeiliedig San Steffan, ond ni fydd yn trwsio sefydliad adfeiliedig San Steffan.”

Pa ffordd wnaeth eich Aelod Seneddol chi bleidleisio ar welliant Plaid Cymru/SNP i symud allan o'r Senedd yn gyfan gwbl ac i beidio gwario arian?

Etholaeth Aelod Seneddol Plaid Pleidlais
Aberafon Stephen Kinnock   Na
Aberconwy Guto Bebb   Ymatal
Alun a Glannau Dyfrdwy Mark Tami   Na
Arfon Hywel Williams   O blaid
Blaenau Gwent Nick Smith   Na
Brycheiniog a Sir Faesyfed Chris Davies   Na
Pen-y-Bont Madeleine Moon   Na
Caerffili Wayne David   Na
Canol Caerdydd Jo Stevens   Na
Gogledd Caerdydd Anna McMorrin   Na
De Caerdydd a Phenarth Stephen Doughty   Na
Gorllewin Caerdydd Kevin Brennan   Ymatal
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Jonathan Edwards   O blaid
Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro Simon Hart   Na
Ceredigion Ben Lake   O blaid
De Clwyd Susan Elan Jones   Na
Gorllewin Clwyd David Jones   Na
Cwm Cynon Ann Clwyd   Ymatal
Delyn David Hanson   Na
Dwyfor Meirionnydd Liz Saville Roberts   O blaid
Gwyr Tonia Antoniazzi   Na
Islwyn Chris Evans   Na
Llanelli Nia Griffith   Na
Merthyr Tudful a Rhymni Gerald Jones   Na
Sir Fynwy David T.C. Davies   Ymatal
Maldwyn Glyn Davies   Ymatal
Castell Nedd Christina Rees   Na
Dwyrain Casnewydd Jessica Morden   Na
Gorllewin Casnewydd Paul Flynn   Ymatal
Ogwr Chris Elmore   Na
Pontypridd Owen Smith   Ymatal
Preseli Penfro Stephen Crabb   Ymatal
Rhondda Chris Bryant   Na
Dwyrain Abertawe Carolyn Harris   Na
Gorllewin Abertawe Geraint Davies   Na
Torfaen Nick Thomas-Symonds   Na
Dyffryn Clwyd Chris Ruane   Ymatal
Bro Morgannwg Alun Cairns   Ymatal
Wrecsam Ian Lucas   Na
Ynys Mon Albert Owen   Na

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.