Y llywodraeth yn mabwysiadu cynigion Plaid Cymru i gadw 22 awdurdod lleol

SianG.jpg

Ond mae’n rhaid i’r cynlluniau integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol i greu gwasanaeth diwnïad

Wrth ymateb i ddatganiad Llywodraeth Cymru ar ddiwygio Llywodraeth Leol, dywedodd Aelod cysgodol Cabinet Plaid Cymru dros Lywodraeth Leol, Sian Gwenllian:

“Mae Plaid Cymru yn wastad wedi galw am gadw’r 22 awdurdod lleol ac yr wyf yn falch fod y llywodraeth yn awr yn cefnogi’r farn hon.

“Hyd yma, gwelsom Lafur yn chwit-chwat fel arfer ar y mater hwn, ond yr wyf yn falch fod y Gweinidog heddiw wedi cadarnhau y bydd yn gwneud tro pedol trwy ddileu cynlluniau Llafur i orfodi uno amhoblogaidd a chadw’r 22 awdurdod lleol.

“Roedd Plaid Cymru eisiau gweld cynghorau yn cydweithredu dan fodel rhanbarthol, a bod â’r dyletswydd i gynllunio’r strategol am wasanaethau, addysg, trafnidiaeth ac integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol. Fodd bynnag, nid yw cynlluniau’r llywodraeth fel y’u cyhoeddwyd heddiw ar integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol yn eglur. Mae Plaid Cymru eisiau eu gweld yn datblygu ymhellach er mwyn cyflwyno gwasanaeth diwnïad i gleifion.

“Mae angen i’r llywodraeth hefyd amlinellu lle mae atebolrwydd democrataidd yn gorwedd yn y system newydd, a rhaid ystyried hyn o ddifrif wrth i’r cynlluniau fynd rhagddynt.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.