Y gallu i ddiddymu Erthygl 50 yn “newid y cyfan”, medd Plaid Cymru

ecj-1024x640.jpg

Mae ymgynghorydd pwysicaf y Llys Ewropeaidd heddiw wedi cadarnhau mai ei farn ef yw y gall y DG ddiddymu Erthygl 50 ac aros yn yr UE heb fod angen cytundeb gwledydd eraill Ewrop.

Mae Hywel Williams AS, llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, sydd wedi cefnogi’r achos, wedi disgrifio ymyriad yr arbenigwr cyfreithiol Ewropeaidd fel rhywbeth sy’n “newid y cyfan”.

Ysgrifennodd AS Arfon ddatganiad ar lw (a adwaenir fel Affidafid) ar gyfer yr achos a gweithiodd gyda’r cyfreithwyr a ddaeth â’r achos i ddechrau i lysoedd yr Alban ac yna i lysoedd Ewrop.

Nid yw cyhoeddi barn Adfocad Cyffredinol Llys Cyfiawnder Ewrop heddiw yn rhwymo. Fodd bynnag, mae’r Llys ei hun fel rheol yn dilyn y cyngor a roddir. Os bydd y Llys yn cadarnhau eu bod yn cytuno â’r farn dros y dyddiau nesaf, bydd hyn yn golygu y gall y DG  ddiddymu Erthygl 50, fydd yn atal Brexit, heb fod angen i Aelod-Wladwriaethau eraill gytuno.

Mae’r farn hefyd yn awgrymu fod modd diddymu Erthygl 50 i osgoi senario ‘Dim Cytundeb’.

Os bydd y Llys yn cadarnhau yn ôl y disgwyl, gwneir i ffwrdd hefyd â rhwystr trefniadol allweddol i Bleidlais y Bobl.

Dywedodd Hywel Williams AS:

“Mae hyn yn newid popeth. Troes y momentwm o blaid y lleisiau pragmataidd o blaid Ewrop ar y diwrnod mae’r dadlau yn dechrau yn y Senedd ar gytundeb trychinebus Brexit  y Prif Weinidog.

“Wrth gwrs, rhaid i ni aros am benderfyniad terfynol y Llys, ond rydym wedi cymryd cam bras tuag at atal y difrod a wneir gan Brexit.

“Gydag Erthygl 50 yn debygol o allu ei ddiddymu gan un ochr, ni fydd ‘Dim Cytundeb’ bellach yn ddewis. Gadewir y prif Weinidog gyda dau ddewis - Brexit gwael neu ddim Brexit. Bydd ei bygythiadau gwag yn cael eu datgelu, ac fe welwn yr angen am ateb call i’r llanast a welsom dros y ddwy flynedd ddiwethaf. 

“Mae hyd yn oed y Llywodraeth yn cyfaddef y bydd Brexit yn gadael pobl yn waeth eu byd. Gyda chamau ymarferol Pleidlais y Bobl heb fod yn rhwystr bellach a’r gwirionedd am Brexit yn dod yn gliriach bob dydd, mae’n amlwg yn awr bod yn rhaid i’r bobl gael y gair olaf.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.