Rhaglen yr Wrthblaid

Gallwch ddarllen y ddogfen drwy glicio uchod neu cliciwch yma er mwyn ei lawrlwytho.

Rhaglen gynhwysfawr yw Rhaglen yr Wrthblaid Plaid Cymru y bydd y blaid yn ceisio ei gweithredu yn ystod tymor y Cynulliad.

Dyma’r tro cyntaf i Blaid Cymru gynhyrchu rhaglen fel hon. Bydd yn cynnig dewis amgen cynhwysfawr i raglen y llywodraeth, pan gaiff ei chyhoeddi.

Bydd y ddogfen yn gosod yr agenda ar gyfer cyflawni yn ystod tymor y Cynulliad hwn, ac y caiff ei chyfoesi yn ôl y galw.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Ers yr etholiad, Plaid Cymru fu’r wrthblaid swyddogol i’r llywodraeth yn y Cynulliad. Yn rhinwedd y swydd honno, fe fyddwn yn gweithio i gyflwyno’r fargen orau i bobl Cymru ac yn sicrhau bob amser mai buddiannau cenedlaethol Cymru sy’n cael eu hybu. Fel gwrthblaid, fe fyddwn yn dal Llywodraeth Cymru i gyfrif trwy graffu cadarn. Ar yr un pryd, gan nad oedd gan y llywodraeth fwyafrif, mae ein safle ni fel gwrthblaid yn golygu sicrhau enillion a llwyddiannau go-iawn i’n hetholwyr a’r genedl.

“Dyna pam fod Plaid Cymru yn cyhoeddi heddiw ein Rhaglen yr Wrthblaid. Am y tro cyntaf, bydd y llywodraeth dan arweiniad Llafur yn cael ei dal i gyfrif ac yn cael ei gorfodi i weithredu dros Gymru gyfan gan blaid sydd yn meddu ar Raglen amgen fanwl a chynhwysfawr. Mae’r Rhaglen hon yn seiliedig ar ein maniffesto cynhwysfawr ar gyfer etholiad 2016, a bydd yn llywio ein gwaith dros dymor nesaf y Cynulliad.

“Bydd Plaid Cymru yn defnyddio pob cyfle sydd ar gael i ni i sicrhau bod y llywodraeth yn wastad yn gweithio er lles pobl Cymru."

Fe wnaeth Leanne Wood esbonio'r syniad tu ôl i'r rhaglen mewn cyfweliad ar BBC Radio Wales y gallwch ei glywed yma: 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.