3 Rheswm

3 Rheswm i aros

3 Rheswm i aros yn yr Undeb Ewropeaidd

Chwarae ein rhan

Drwy fod yn aelod o’r UE, mae gan Gymru lais mewn materion rhyngwladol. Mae Plaid Cymru’n gwybod y gall ac y dylai Cymru chwarae ei rhan.

Sefyll gyda’n gilydd

Golyga aros o fewn yr UE y gallwn barhau i wella hawliau gweithwyr a hawliau dynol. Rydym yn derbyn arian ar gyfer ffermwyr ac ar gyfer ailddatblygu ein cymunedau. Mae’r polisi yma o gydraddoldeb ac o ailddosbarthu cyfoeth yn un o gonglfeini’r UE, ni ellir dweud hyn am yr DU.

Yn rhan o’r tîm

Yn ystod cyfnod o densiynau byd-eang cynyddol, mae angen i ni gydsefyll a bod yn rhan o newid cadarnhaol yn y byd. Cred Plaid Cymru mewn uno pobl, nid eu gwahanu. 

3.png 

 Y Ffeithiau

Cliciwch yma am esboniad fwy manwl o sut mae Cymru ar ei hennill o'i haelodaeth o'r UE.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.