Rhun ap Iorwerth

 Rhun_Mon2.png

Ymgeisydd Plaid Cymru dros Ynys Môn

Hoffwch dudalen Facebook Rhun ap Iorwerth Dilynwch Rhun ap Iorwerth ar Twitter

Cafodd Rhun ap Iorwerth ei ethol fel Aelod Cynulliad Ynys Môn ym mis Awst 2013. Wedi’i fagu ar yr ynys, cafodd ei addysg yn Ysgol David Hughes, cyn graddio mewn Gwleidyddiaeth a Chymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ar ôl ymuno gyda BBC Cymru ym 1994, cafodd yrfa fel newyddiadurwr am bron i 20 mlynedd. Daeth yn Brif Ohebydd Gwleidyddol ac fe gyflwynodd nifer o raglenni gwleidyddol gan gynnwys ‘Dragon’s Eye’. Bu’n gweithio hefyd fel gohebydd i Newyddion Rhwydwaith y BBC, yn cyflwyno’r rhaglenni newyddion brecwast ar Radio Wales a Radio Cymru, ac yn fwy diweddar bu’n cyflwyno prif raglen newyddion BBC Cymru ar S4C, Newyddion 9.

Yn rhugl yn y Gymraeg, mae’n briod gyda thri o blant.

Mae’n aelod o Bwyllgor Menter a Busnes Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac ef yw Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Economi, Menter a Thrafnidiaeth.

Helpwch ymgyrch Rhun

Ewch i wefan Rhun

Nôl i’r map etholaethau

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.