Rhun ap Iorwerth

Rhun ap Iorwerth

Gwefan Facebook Twitter Instagram TikTok Threads YouTube E-bost Gwefan y Senedd

Arweinydd Plaid Cymru

Etholaeth: Ynys Môn

Cafodd Rhun ap Iorwerth ei ethol gyntaf yn aelod dros Ynys Môn mewn is-etholiad ym mis Awst 2013. Ym mis Mehefin 2023, daeth yn Arweinydd Plaid Cymru.

Cafodd ei eni yn Nhonteg ger Pontypridd cyn symud i Sir Feirionydd, ac yna i Ynys Môn. Cafodd ei addysg yn Ysgol David Hughes a Phrifysgol Caerdydd, lle graddiodd mewn Gwleidyddiaeth a Chymraeg. Yn rhugl yn y Gymraeg a Saesneg, mae'n briod ac mae ganddo dri o blant. Mae’n ymddiddori mewn ystod o chwaraeon ac yn cyfaddef ei hun i fod yn gerddor amatur!

 Bu Rhun yn newyddiadurwr a darlledwr am bron i 20 mlynedd cyn cael ei ethol. Ymunodd â BBC Cymru ym 1994, gan dreulio cyfnod yn San Steffan cyn dychwelyd i Gymru wedi pleidlais datganoli 1997. Bu’n Brif Ohebydd Gwleidyddol, yn ohebydd rheolaidd i Newyddion Rhwydwaith y BBC, a chyflwynodd ystod eang o raglenni teledu a radio, yn Gymraeg a Saesneg.

 Ers ei ethol gyntaf, mae Rhun wedi treulio cyfnodau fel Gweinidog Cysgodol Dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Iechyd a Gofal, a Chyllid, ac fel aelod o’r pwyllgorau cyfatebol yn y Cynulliad a’r Senedd. Bu hefyd yn aelod ar wahanol adegau o’r Pwyllgorau Cyfrifon Cyhoeddus, Deisebau a Safonau, yn ogystal ag yn un o Gomisiynwyr y Senedd.