Rhun ap Iorwerth yn galw am Uwch Gynhadledd i drafod heriau sy'n wynebu economi Cymru

43407852330_fb4c09bf47_k.jpg

Gan amlygu’r heriau sy’n wynebu pob rhan o economi Cymru ar hyn o bryd - yn enwedig oherwydd yr ansicrwydd ynghylch Brexit - mae llefarydd Plaid Cymru ar yr Economi a Chyllid Rhun ap Iorwerth wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gynnull uwch-gynhadledd i drafod yr heriau sy’n wynebu economi’r wlad yn y dyfodol.

Yn dilyn adroddiadau fod gwaith Ford ym Mhen-y-bont ar fin diswyddo dros hanner eu gweithlu mewn symudiad fyddai’n gweld colli 1,000 o swyddi, daeth adroddiadau am ansicrwydd dybryd ynghylch datblygiad arfaethedig Wylfa Newydd a phryderon am ddyfodol Airbus ym Mrychdyn.

Mewn cwestiwn brys i Weinidog Llywodraeth Cymru Ken Skates heddiw yn y Cynulliad Cenedlaethol, galwodd Mr ap Iorwerth ar y Gweinidog i gynnull uwch-gynhadledd o bwys i drafod yr heriau sy’n wynebu economi’r wlad.

Meddai Mr ap Iorwerth:

“Rwy’n bryderus iawn am y cyhoeddiad wnaed am ddyfodol Ford Pen-y-bont, i’r gweithlu ar y safle yno a hefyd i economi Cymru’n ehangach.

“Awgrymaf ei bod yn bryd, o ystyried difrifoldeb y sefyllfa rydym yn wynebu yng ngwaith Ford ym Mhen-y-bont - ac mewn mannau eraill ledled y wlad - cynnull uwch-gynhadledd o bwys i edrych ar rai o’r bygythiadau a wynebwn yn economi Cymru.

“Yr ydym yn wynebu heriau i’n heconomi ledled Cymru, gan gynnwys yr ansicrwydd dybryd ynghylch Wylfa - sy’n fater y gobeithiaf allu ei godi gyda’r Gweinidog yn nes ymlaen yr wythnos hon - ond hefyd y bygythiadau yn y tymor hwy, efallai i Airbus ym Mrychdyn oherwydd Brexit, yn ogystal â’r materion ehangach sy’n gysylltiedig â’n bwriad i adael yr Undeb Ewropeaidd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.