Rhybudd y gall ail-gyhoeddiad Llywodraeth Prydain adael cefn gwlad Cymru filiynau ar ei cholled

101219.jpg

Mae Plaid Cymru wedi cyhuddo Llywodraeth Geidwadol San Steffan o "ailbobi sinigaidd" mewn ymateb i'r ffaith fod Canghellor Prydain unwaith eto wedi cyhoeddi y bydd yr un lefel o gyllid ar gyfer y Cynllun Taliadau Sylfaenol yn parhau yn 2020. 

Ond tra bod y swm sydd wedi ei neilltuo ar gyfer taliadau ffermio yn debyg i lefelau 2019, nid yw Llywodraeth San Steffan wedi ymrwymo i ddarparu'r 15% ychwanegol o gyllid y mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn ei drosglwyddo i'r gronfa Datblygiad Gwledig.

Wrth ymateb i'r cyhoeddiad, dywedodd Liz Saville Roberts AS, Arweinydd Grwp Plaid Cymru yn San Steffan:

"Ailbobi sinigaidd yw'r cyhoeddiad hwn a wnaed eisoes gan y Ceidwadwyr llynedd pan y gwnaethant addo'r cyllid hyn i Gymru.

​"Nid yw'n gwneud yn iawn am y blynyddoedd o ansicrwydd mae ffermwyr Cymru wedi ei wynebu yn sgil Brexit, ac nid yw'n dileu'r posibilrwydd o gael Brexit 'heb gytundeb. 

"Mae'r taliadau hyn yn allweddol i'r sector amaeth yng Nghymru ac rhaid eu gwarchod ar bob cyfri os yw'r diwydiant am oroesi.

"Bydd Plaid Cymru'n parhau i bwyso ar Lywodraeth Geidwadol San Steffan i sicrhau na fydd ein cymunedau gwledig yn colli'r un geiniog yn dilyn Brexit."

Ychwanegodd Llyr Gruffydd AC, llefarydd Plaid Cymru ar Faterion Gwledig yn y Senedd:

"Mae'n rhaid i'r Canghellor gadarnhau ar unwaith a fydd y bwlch o £45 miliwn yn cael ei gau yn llawn.

"Bydd Plaid Cymru'n ddiflino yn ein cefnogaeth i ffermwyr Cymreig a golyga hyn sicrhau fod Llywodraeth San Steffan yn gwneud adduned Blwyddyn Newydd i beidio gadael ffermwyr ar eu colled. 

"Mae amwysedd Llafur ar Brexit hefyd wedi gadael y drws yn agored i'r Ceidwadwyr wneud eu gwaethaf dros gefn gwlad Cymru, a byddwn yn parhau i ddwyn Llywodraeth Lafur Cymru i gyfri i sicrhau nad ydynt yn llaesu dwylo wrth geisio dylanwadu ar benderfyniadau Llywodraeth San Steffan."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.