Rhyfel bidio masnachfraint y rheilffyrdd yn datgelu brad maniffesto Llafur: Plaid Cymru

00_Leanne_Wood_AC.jpg

Torri mwy o addewidion maniffesto Llafur

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi amlygu mwy o addewidion toredig maniffesto Llafur wrth iddynt roi’r gorau i’w dyheadau am reilffordd nid-am-elw.
Dywedodd Leanne Wood, mer eu bod wedi ymrwymo i “fasnachfraint newydd, nid-am-elw i’r rheilffyrdd”, mae’r rhestr fer am fasnachfraint nesaf y rheilffyrdd wedi’i ffurfio yn unig o gwmnïau’r sector preifat a allai redeg y gwasanaeth am elw.
Nid dyma’r tro cyntaf i’r llywodraeth Lafur yng Nghymru wrthod gweithredu ymrwymiadau maniffesto ar faterion sydd o fewn eu grym:
• Mae wedi gwrthod codi’r cap ar gyflogau gweithwyr y GIG
• Mae wedi codi ffioedd dysgu i fyfyrwyr yng Nghymru er iddynt ymrwymo yn y maniffesto i’w dileu
• Mae wedi methu â dileu contractau dim-oriau
• Mae wedi mynd ar ôl rhestr fer o gwmnïau preifat yn unig ar gyfer masnachfraint y rheilffyrdd er iddynt ymrwymo yn y maniffesto i berchenogaeth gyhoeddus.
Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:
“Dyma ymrwymiad maniffesto arall eto fyth y rhoddodd Llafur y gorau iddo. Lawer gwaith, ymrwymodd Llafur i ddwyn y rheilffyrdd i mewn i ddwylo cyhoeddus. Yr oedd eu maniffesto am etholiad y Cynulliad yn ymrwymo i fodel nid-am-elw. Ac eto, mae’r datganiad heddiw yn cadarnhau mai rhestr fer sy'n gyfyngedig i’r sector preifat sydd am y fasnachfraint nesaf.
“Dros yr wythnos ddiwethaf, aeth y blaid Lafur yn ôl ar eu hymrwymiad maniffesto i ddileu cap cyflog y GIG, ac y maent wedi codi ffioedd dysgu i fyfyrwyr, sydd yn groes i’w hymrwymiad i’w dileu. Heddiw, addewidion am drenau sy’n cael eu taflu o’r neilltu.
“Nid oes gan y llywodraeth Lafur fawr o hygrededd pan ddaw’n fater o wasanaethau rheilffyrdd. Nid yw ceisio galw cyflwyno rhywfaint o drenau 30 mlwydd oed fel “cyflwyno gwelliannau” yn argyhoeddi pobl sydd wedi syrffedu ar gael eu gorfodi i ddefnyddio gwasanaethau annigonol. Mae trydaneiddio’r cyswllt rheilffordd i Abertawe yn llygedyn o obaith na ellir ei golli. Rhaid i Lywodraeth Cymru ofalu nad oes mwy o oedi gyda’r prosiect hwn a rhaid i ni frwydro i wneud yr achos dros i Gymru dderbyn yr arian a haeddwn i fuddsoddi yn ein gwasanaethau rheilffyrdd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.