Annog y Prif Weinidog i ddatblygu polisi rhyngwladol Cymreig mewn ymateb i Brexit

Steffan_Lewis.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Allanol, Steffan Lewis AC, heddiw wedi annog y Prif Weinidog i ddatblygu polisi rhyngwladol Cymreig er mwyn cryfhau cysylltiadau masnachol, diwylliannol a dyngarol Cymru.

Daw sylwadau Steffan Lewis AC wrth i’r Prif Weinidog deithio i Frwsel heddiw i ofyn am £110m o gyllid yr UE i brosiect Metro De Cymru.

Dywedodd AC Plaid Cymru fod y ffaith fod y Prif Weinidog wedi mynd heibio Whitehall ac wedi mynd yn syth at yr UE yn dangos fod polisi Cymreig ar wahân yn “hanfodol” ac y dylai’r Prif Weinidog benodi gweinidog Materion Allanol er mwyn cryfhau perthynas Cymru gyda’r UE a’r byd yn ehangach.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cabinet cysgodol dros Faterion Allanol, Steffan Lewis AC:

“Rwy’n falch gweld y Prif Weinidog ym Mrwsel yn cyflwyno sylwadau yn uniongyrchol fydd yn amddiffyn economi Cymru yn dilyn Brexit.

“Fodd bynnag, rhaid i’r Prif Weinidog ddatblygu polisi rhyngwladol Cymreig mwy cynhwysfawr o lawer os yw proffil ein cenedl ar lwyfan y byd am gael ei gyfoethogi yn hytrach na’i grebachu yn y tymor hir.

“Dylai polisi fel hyn fod ar waith erbyn diwedd proses Erthygl 50 gyda golwg ar ddatblygu cysylltiadau masnachol, diwylliannol a dyngarol Cymreig ledled y byd.

“Fel un o agweddau allweddol y polisi hwn, dylai Llywodraeth Cymru benodi Gweinidog Materion Allanol.

“Dylai’r Gweinidog gael y dasg o ddatblygu perthynas gydag unigolion allweddol yn yr UE a fyddai’n galluogi Cymru i ymdrin yn uniongyrchol â llywodraethau ar y cyfandir, yn hytrach na dibynnu ar San Steffan i wneud yr hyn a fynnwn.

“Mae gan Gymru gyfoeth o asedau i’w gynnig o ran masnach, twristiaeth a diwylliant.

“Wrth i lywodraeth y DG geisio cilio o’r byd, rhaid i Lywodraeth Cymru gadw Cymru ar agor ar gyfer busnes.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.