Andrew RT Davies yn camarwain ffermwyr Cymru wrth fod yn chwit-chwat ar gyllido

Llyr.jpg

Mae AC Plaid Cymru dros Ogledd Cymru, Llyr Gruffydd heddiw wedi condemnio arweinydd cangen Cymru y Blaid Geidwadol, Andrew RT Davies, am wneud "tro pedol siarp” yn ei honiadau am Brexit a chyllid i ffermwyr Cymru.

Dyfynnodd Llyr Gruffydd sylwadau a wnaed gan Andrew RT Davies ar 19 Mehefin yn honni "mae gennym yn awr warant solet y byddai ffermwyr Cymru yn parhau i dderbyn o leiaf yr un faint o ran cefnogaeth."

Fodd bynnag, wrth siarad â’r BBC this week (Mercher 29 Mawrth) gwrthddywedodd Mr Davies ei honiadau blaenorol pan heriwyd ef ar gymorthdaliadau ffermio wedi 2020 gan ddweud "Does dim gwarant am ddim mewn bywyd."

Galwodd AC Plaid Cymru Llyr Gruffydd ar Andrew RT Davies i ymddiheuro am gamarwain ffermwyr Cymru, gan ddweud fod economi wledig Cymru yn wynebu digon o ansicrwydd heb i wleidyddion fynd o gwmpas yn gwneud "honiadau gwyllt di-sail."

Meddai Llyr Gruffydd AC:

"Mae’r gwrthddweud plaen yn honiadau Andrew RT Davies ar ddyfodol cymorthdaliadau ffermio dros y naw mis diwethaf yn gamarweiniol ac yn anghyfrifol.

"Mae ffermwyr yn wynebu digon o ansicrwydd ynghylch dyfodol eu diwydiant fel y mae hi, heb i wleidyddion fynd o gwmpas yn gwneud honiadau gwyllt a di-sail.

"Gwaetha’r modd, mae’r tro pedol siarp hwn i’w ddisgyn gan rywun a ddefnyddiodd holl ymgyrch refferendwm yr UE fel llwyfan i hyrwyddo’i hun, yn hytrach na hybu buddiannau economaidd Cymru.

"Pleidleisiodd llawer o ffermwyr yng Nghymru i adael yr Undeb Ewropeaidd yn ddilys, gan gredu yn yr honiadau am y cyllid. Mae’n sicr y byddant wedi eu siomi o glywed nad oedd honiadau’r Ceidwadwyr am amaeth yn fawr ddim mwy na thric i ennill pleidleisiau.

"Ar y llaw arall, yr oedd Plaid Cymru yn glir o’r cychwyn am yr hyn oedd yn y fantol i ddiwydiant ffermio Cymru ac yr ydym yn benderfynol o barhau’r frwydr am fynediad di-dariff at y farchnad sengl a chadw cysylltiadau allforio hanfodol.

"Mae’r digwyddiad hwn yn ein hatgoffa eto fyth na allwn ymddiried yn y Torïaid ar Brexit ac ar hyn y gallai gadael yr UE ei olygu mewn gwirionedd i Gymru wledig. Dylai arweinydd y blaid Geidwadol yng Nghymru ymddiheuro i’r rhai a gamarweiniwyd ganddo yn ystod ymgyrch y refferendwm."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.