Rhaid i Rwsia a Syria Wynebu Archwiliad Troseddau Rhyfel

hywel_conf.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Hywel Williams AS, wedi dweud y dylai’r bobl sydd yn euog o fomio dinasyddion, ysbytai a chonfois cymorth ymddangos o flaen y Llys Troseddu Rhynglwadol (ICC).

Yn tynnu sylw at Arlywydd Ffrainc ac Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau sydd wedi galw am archwiliad y ICC, galwodd Mr Williams ar Lywodraeth y DG i gefnogi’r galwadau.

Gwrthwynebodd Plaid Cymru penderfyniad y DG i fomio Syria ar yr amod bod y gwrthdaro yn Syria yn rhyfel cartref amlreswm sydd ddim yn cydfynd gydag unrhyw bolisi Gorllewinol.

Mae Statud Rhufain, a sefydlodd y Llys Troseddu Rhyngwladol, wedi ei gytuno gan 123 o wledydd. Nid yw’r Unol Daleithiau na Rwsia, fodd bynnag, yn aelodau. Fodd bynnag fe allai achos gael ei wneud I’r ICC drwy Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig.

Yn gwneud sylw ar y mater, dwedodd Hywel Williams AS, arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan:

“Dylai’r bobl sydd yn euog o fomio dinasyddion, ysbytai a chonfois cymorth ymddangos o flaen y Llys Troseddu Rhynglwadol ar gyfer eu troseddau. Mae’r dinasyddion diniwed sydd wedi eu lladd yn Syria yn ddioddefwyr trosedd rhyfel ac mae’n rhaid i’r rheiny sydd yn euog wynebu archwiliad.

“Mae’r achos yn erbyn Rwsia a Syria yn glir ac wedi eu cefnogi gan dystiolaeth gadarn. Mae’n rhaid i Lywodraeth y DG ychwanegu ei phwysau i alwadau sydd eisoes wedi eu gwneud gan Ffrainc a’r Unol Daleithiau ar gyfer archwiliad ICC.

“Pleidleisodd Plaid Cymru yn erbyn bomio Syria. Clywsom y byddai’r bomio yn cael ei reoli yn ofalus er mwyn osgoi achosi perygl i ddinasyddion ond mae’n glir erbyn hyn nad yw Rwsia na Syria yn ufuddhau i hynny. Yn wir, mae’n ymddangos eu bod yn targedu dinasyddion. Byddai cymryd nhw i’r Llys Troseddu Rhyngwladol yn gyson gyda pholisi’r DG felly.

“Mae’r sefyllfa yn annioddefol. Mae’r angen i weithredu yn fawr a dylai’r DG ddefnyddio ei phwer a’r dylanwad sydd ganddi yn y gymuned rynglwadol i’w dal i gyfrif.

“Mae yna gyfrifoldeb ar y Gorllewin isicrhau bod dioddefwyr y rhyfel hwn yn derbyn cyfiawnder. Mae’r DG wedi anwybyddu troseddau tebyg yn y gorffennol a fedrwn ni ddim gadael iddo ddigwydd eto.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.