Plaid Cymru yn pleidleisio yn erbyn safonau iaith "annigonol"

maxresdefault.jpg

Heddiw mae Aelodau Cynulliad Plaid Cymru wedi pleidleisio yn erbyn Safonau'r Iaith Gymraeg arfaethedig ar gyfer y sector iechyd sydd, yn eu tyb hwy, yn "gwbl annigonol."

Wrth siarad cyn y ddadl, dywedodd Sian Gwenllian AC ei bod yn "hynod siomedig" fod Llywodraeth Lafur Cymru wedi bod yn amharod i wrando ar bryderon gwirioneddol fod y Safonau ar eu ffurf bresennol yn anwybyddu hawl y claf i gyfathrebu yn eu mamiaith wrth dderbyn gofal wyneb yn wyneb.

Dywedodd Sian Gwenllian AC:

"Heddiw mae ACau Plaid Cymru wedi pleidleisio yn erbyn Safonau'r Iaith Gymraeg arfaethedig ar gyfer y sector iechyd am eu bod yn gwbl annigonol.

"Wrth galon gwrthwynebiad Plaid Cymru i'r safonau ar eu ffurf bresennol mae'r gred yn hawl y claf i gyfathrebu yn eu mamiaith wrth dderbyn gofal wyneb yn wyneb - hawliau nad yw'r rheoliadau hyn yn eu gwarchod.

"Mae'n hynod siomedig fod y Llywodraeth Lafur wedi bod yn amharod i wrando ar bryderon gwirioneddol a godwyd gan Blaid Cymru a phwyllgor trawsbleidiol y Cynulliad ar Ddiwylliant, yr Iaith Gymraeg a Chyfathrebu - sy'n argymell oedi'r bleidlais i ganiatau mwy o amser i graffu a chryfhau'r rheoliadau.

"Gellir cryfhau'r safonau hyn yn sylweddol - heb beri problemau mawr i'r gwasanaeth iechyd sydd dan bwysau cyllidol sylweddol.

"Byddai llywodraeth Plaid Cymru'n troi pob carreg i ganfod datrysiadau creadigol a'r ewyllys wleidyddol angenrheidiol i warchod a hyrwyddo hawliau siaradwyr Cymraeg."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.