Saith peth nad yw’r llywodraeth Lafur eisiau i chi wybod am y GIG y gaeaf hwn

31234522785_9c291e8f37_o.jpg

Wrth i weithwyr y GIG baratoi am amser prysur dros fisoedd y gaeaf, mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi dechrau sôn am y pwysau ychwanegol y gaeaf hwn ar ein gwasanaeth iechyd. Ond er bod y llywodraeth Lafur yn ddigon parod i ddweud wrthych pam fod rhestri aros hir, staff dan bwysau ac oedi cyn trosglwyddo gofal yn anorfod dros gyfnodau oeraf y flwyddyn, mae rhai pethau nad ydynt am i chi wybod …

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.