Datganiad Plaid Cymru mewn ymateb i farwolaeth Carl Sargeant AC

Wrth ymateb i'r newyddion o farwolaeth Carl Sargeant AC, dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

"Gwnaeth Carl Sargeant gyfraniad sylweddol i wleidyddiaeth Cymru, fel Aelod Cynulliad a gweinidog llywodraeth.

"Ar ran Plaid Cymru, rwyf yn anfon ein cydymdeimlad dwysaf at ei deulu, ei ffrindiau a'i gydweithwyr yn ystod y cyfnod anodd hwn."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.