‘Stopiwch arfogi Sawdi Arabia’, anoga’r Blaid

hywel_conf.jpg

Mae Plaid Cymru a’r SNP wedi dod at ei gilydd yn San Steffan i alw am waharddiad gwerthiant arfau Prydeinig i Sawdi Arabia.

Mewn gwelliant i gynnig diwrnod yr wrthblaid yn San Steffan ar y rhyfel yn Yemen, gwnaeth Plaid Cymru a’r SNP alw ar Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol i wahardd gwerthiant arfau i Sawdi Arabia yn syth, tan fod astudiaeth lawn gan yr UN wedi ei gwblhau.

Ers i’r bomio ddechrau dros Yemen, mae’r wladwriaeth Brydeinig wedi gwerthu gwerth £3.7 biliwn o arfau i Sawdi Arabia – mwy na unrhyw wlad arall yn y byd.

Daw’r alwad yn sgîl honiadau fod arfau Prydeinig yn cael eu defnyddio mewn bomio diwahân ar dargedau sifil gan Sawdi Arabia a’i chyngrheiriaid sy’n ymladd yn erbyn gwrthryfelwyr Shia yn Yemen. Gwnaeth un o’r ymosodiadau ladd 47 o bobl sifil, yn cynnwys 21 o fenywod a 15 o blant, yn ogystal a 58 o anafiadau i bobl oedd yn dathlu priodas mewn tŷ cyn i’r tŷ gael ei fwrw gan fomiau o awyren filwrol.

Yn sylwebu, dwedodd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Hywel Williams AS:

“Mae pobl diniwed yn cael eu lladd yn Yemen, nid o ganlyniad anffodus i’r rhyfel, ond oherwydd eu bod yn cael eu targedu yn fwriadol gan y gynghrair Sawdi.

“Mae 942 o ardaloedd preswyl wedi cael eu bwrw yn cynnwys 58 o ysbytai. Dyw hyn ddim yn gamgymeriadol ac mi ddylai achosi pryder grêf i bawb, yn enwedig y rhai yn San Steffan sydd yn dal i ganiatáu gwerthiant arfau i lywodraeth Sawdi Arabia.

“Mae’r wladwriaeth Brydeinig wedi gwerthu gwerth £3.7 biliwn o arfau i Sawdi Arabia ers dechrau’r rhyfel, tra bod menywod a phlant diniwed yn cael eu targedu yn fwriadol a’u lladd.

“Pam fod Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol mor benderfynol o gario ymlaen i ddarparu arfau i luoedd arfog Sawdi Arabia gyda arfau Prydeinig pan maen nhw’n achosi cymaint o niwed dynol ac yn bwydo teimlad gwrth-Orllewinol sydd yn annog grwpiau terfysgaeth megis Daesh?

“Mae angen astudiaeth frys gan yr UN mewn i doriadau o’r gyfraith ryngwladol ac mae’n rhaid i’r Deyrnas Gyfunol wahardd gwerthiant arfau i Sawdi Arabia yn syth, tan i’r astudiaeth honno gloi.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.