ACHUBWCH EIN STRYD FAWR

Pan edrychwn ar ein stryd fawr, gwelwn e’n marw. Mae mwy o siopai yn dod yn ddioddefwyr i’r cynnydd mewn gwerthiant ar-lein, diffyg parcio, a threthi busnes eithafol.

Rydym oll yn caru canol ein dinas, ac yn ymwybodol nad oherwydd diffyg cariad gan y bobl mae’n dioddef. Mae’r stryd fawr yn dioddef fel canlyniad uniongyrchol o wleidyddion sydd wedi rhoi'r ffidl yn y to.

Mae’n hen bryd i ni newid hyn. Rydym yn galw am ddau beth syml bydd yn rhoi’r datrysiad perffaith i helpu canol dinas Casnewydd i wella.

  1. Parcio am ddim i siopwyr
  2. Sgrapio trethi busnes ar fusnesau bach

Credwn y byddai hyn yn rhoi’r hwb sydd ei angen er mwyn gweld ein stryd fawr yn ffynnu unwaith eto.

Llofnodwch ein deiseb, a gyda’n gilydd gallwn wneud wahaniaeth.

 

Gan llofnodi rydych yn cytuno gall Plaid Cymru cysylltu gyda chi drwy e-bost. Gallwch ddad-tanysgrifio ar unrhyw adeg. Gwelwch ein polisi preifatrwydd yma: https://www.plaid.cymru/privacy-policy

A fyddwch yn llofnodi?

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.