Rhowch fwy o sicrwydd i fusnesau dros Brexit – Adam Price

21909408355_0bb3cdfa7d_z.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Adam Price AC wedi nodi Sadwrn Busnesau Bach heddiw gan annog Llywodraethau Cymru a’r DG i wneud mwy i warchod busnesau bach wrth i drafodaethau Brexit fynd rhagddynt.

Cyfeiriodd Adam Price AC at ymchwil sy’n dangos fod 70% o arweinwyr busnesau bach a chanolig a gafodd eu holi yn dweud eu bod yn awyddus i dderbyn mwy o wybodaeth a pharatoadau fel eu bod mewn lle cryf yn ystod y cyfnod trosglwyddo i Brexit.

Ychwanegodd yr AC Plaid Cymru fod y sector busnesau bach “wrth galon yr economi Gymreig” ac y gall ansicrwydd economaidd parhaus fod yn andwyol iddynt.

Wrth siarad ar Sadwrn Busnesau Bach, dywedodd Adam Price AC:

“Cafodd unrhyw obeithio ymysg y sector busnesau bach y byddai’r Gyllideb Brydeinig yn tawelu eu pryderon cynyddol dros Brexit eu chwalu gan ddatganiad difflach y Canghellor.

“Oni bai am y pennawd o £3 biliwn tuag at y broses o adael yr UE, methodd y Canghellor ag amlinellu sut y bydd ei lywodraeth yn bwriadu gwarchod swyddi, busnesau a chytundebau masnach Cymreig wrth i drafodaethau Brexit fynd rhagddynt.

“Mae ffigyrau diweddar yn dangos fod 70% o arweinwyr busnesau bach a chanolig yn y DG yn dweud eu bod am dderbyn mwy o wybodaeth a pharatoadau fel eu bod mewn man cryf yn ystod y cyfnod trosglwyddo i Brexit.

“Yn ddiweddar cyhoeddodd Plaid Cymru gynlluniau ar gyfer Cronfa Paratoi at Brexit a fyddai’n cynorthwyo busnesau i ddadansoddi effaith posib y broses o adael yr UE arnynt, yn ogystal a chynnig cymorth ariannol ble fo angen.

“Nid yw Llywodraeth San Steffan wedi cymryd unrhyw gamau o’r fath i liniaru unrhyw sioc economaidd, ac yn hytrach yn dewis claddu eu pennau yn y tywod tra’n peryglu miloedd o swyddi a bywoliaethau.

“Mae busnesau bach wrth galon yr economi Gymreig. Bydd Plaid Cymru yn parhau i roi pwysau ar lywodraethu Cymru a San Steffan i weithredu er eu lles a sicrhau eu bod yn barod ar gyfer y dyfodol.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.