Plaid Cymru: Cryfhau ein Cymunedau. Ail-godi Cymru.

CryfhauCymunedauPng.png

Plaid Cymru i gwrdd yng Nghasnewydd am eu Cynhadledd Wanwyn

Bydd Plaid Cymru yn cynnal eu Cynhadledd Wanwyn yng Nghasnewydd ar Fawrth 3 a 4, gan ddwyn aelodau etholedig ac ymgyrchwyr lleol ynghyd cyn yr etholiadau llywodraeth leol ym mis Mai. Cynhelir y Gynhadledd yng Nghanolfan y Riverfront, Casnewydd, a bydd yn gosod allan weledigaeth Plaid Cymru i sicrhau’r fargen orau oll i gymunedau Cymru.

Meddai Steffan Lewis, AC Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru:

“Mae’n wych croesawu aelodau ac ymgyrchwyr Plaid Cymru o bob cwr o Gymru i Gasnewydd ar gyfer y Gynhadledd Wanwyn cyn yr etholiadau llywodraeth leol eleni. Bydd aelodau etholedig ac ymgeiswyr yn dod ynghyd i rannu eu hawydd i gryfhau a gwella cymunedau Cymru a’n gwasanaethau lleol.

“Gwasanaethau cyhoeddus lleol o ansawdd dda yw’r allwedd i ffyniant a lles ein cenedl. Mae’n golygu fod ein plant yn cael yr addysg orau oll; fod parciau a mannau gwyrdd ar gael i bawb eu mwynhau; fod ein strydoedd yn lân a diogel; a bod ein perthnasau oedrannus yn cael gofal.

“Mae gan Blaid Cymru record falch o lwyddo’n lleol. Lle mae Plaid Cymru yn rhedeg llywodraeth leol, rydym yn darparu gwasanaethau ardderchog ac yn arwain Cymru mewn meysydd mor amrywiol â thai cymdeithasol, addysg a strydoedd glân. I godi Cymru newydd, y lle gorau i ddechrau yw wrth ein traed, yn ein cymunedau lleol.

“Mae Plaid Cymru yn blaid leol, yn brwydro ar lawr gwlad mewn cymunedau i wneud bywydau beunyddiol pobl yn well. Mae’r etholiadau llywodraeth leol ym mis Mai yn gyfle i bobl yng Nghymru anfon neges na fydd ein lleisiau bellach yn cael eu hanwybyddu, na fyddwn yn sefyll yn llonydd tra bod gwasanaethau hanfodol yn cael eu cau, ac y gallwn adeiladu cenedl lanach a mwy gwyrdd. Bydd Plaid Cymru yn brwydro i wneud i wleidyddiaeth weithio unwaith eto i bawb.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.