"Amser cychwyn trafodaeth genedlaethol am ddyfodol ein cenedl " - Leanne Wood

LW_2016_states.JPG

Bydd Brexit caled yn arwain at dwf yn y gefnogaeth i Gymru gael mwy o reolaeth dros ei materion ei hun

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi ymateb i gyhoeddiad Prif Weinidog yr Alban y bydd yn pwyso am refferendwm ar annibyniaeth i’r Alban trwy ddweud ei bod yn bryd i Gymru gael trafodaeth ei hun am ddyfodol y genedl.

Dywedodd Leanne Wood y gallai pleidlais IE yn refferendwm yr Alban fod yn arwydd o ddiwedd y DG fel gwladwriaeth ac os felly, y dylai pobl yng Nghymru gael y cyfle i fynd i bleidlais i ddweud a ydynt yn credu y dylai penderfyniadau sy’n effeithio ar Gymru gael eu gwneud yng Nghymru.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Yr wythnos hon, mae Prif Weinidog y DG am danio Erthygl 50. Barn Plaid Cymru yw bod yn rhaid i Lythyr Erthygl 50 gynnwys galwadau’r cenhedloedd er mwyn iddo gael unrhyw gyfreithlondeb.

“Allai hyn ddim bod yn bwysicach i Gymru. Yn wahanol i’r DG gyfan, mae Cymru ar hyn o bryd yn gwerthu mwy o nwyddau i’r Farchnad Sengl Ewropeaidd nac yr ydym yn mewnforio, gyda’r potensial i adeiladu ar hyn yn y dyfodol. Mae cyfres eang o’n cwmnïau allforio mawr yn gysylltiedig â’r farchnad sengl, mewn gweithgynhyrchu ac mewn bwyd. All Plaid Cymru ddim derbyn unrhyw gynllun gan Lywodraeth y DG fyddai’n arwain at dariffau neu rwystrau ar ffordd cynhyrchion a wnaed yng Nghymru.

"Mae’r cyhoeddiad gan Lywodraeth yr Alban heddiw yn dangos y gallai unrhyw fethiant gan Lywodraeth y DG i gydnabod buddiannau’r Alban arwain at ddiweddu’r DG fel gwladwriaeth.

“Yn y sefyllfa honno, byddai’n rhaid i Gymru benderfynu ar ei dyfodol ein hun. Dywedodd Plaid Cymru nad oedd endid gweddilliol ‘Cymru a Lloegr’ ar y papur pleidleisio yn ystod refferendwm blaenorol yr UE. Rhaid cynnal dadl genedlaethol i ymchwilio i’r holl ddewisiadau, gan gynnwys Cymru annibynnol, yng Nghymru pan ddaw’r senario honno i fod. Cred Plaid Cymru y dylai penderfyniadau am Gymru gael eu gwneud yng Nghymru, ac y mae’r ffordd mae’r Brexit Caled hwn yn cael ei ddilyn yn amlygu pam yn union.

“Os bydd trafodaethau Brexit Llywodraeth y DG hefyd yn arwain ar anwybyddu buddiannau cenedlaethol Cymru, bydd cefnogaeth yn tyfu i fwy o reolaeth dros ein materion ein hunain yng Nghymru.

“Rydym yn disgwyl i’r sefyllfa hon barhau i esblygu dros y blynyddoedd i ddod, a bydd Plaid Cymru yn parhau i leisio buddiannau cenedlaethol Cymru bob amser. Nawr yw’r amser gorau i bobl yng Nghymru feddwl am beth yw ein buddiannau cenedlaethol a’r ffordd orau i ni ddatgloi potensial ein cenedl yn y sefyllfa gyfansoddiadol newydd hon.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.