Torïaid yn ceisio mandad i breifateiddio Prydain

16740691721_b116f0b29c_o.jpg

Mae Plaid Cymru wedi cyhuddo’r Torïaid o geisio mandad i werthu asedau’r wladwriaeth, a rhybuddio y bydd sefydliadau cyhoeddus gwerthfawr yn cael eu targedu gan “Lywodraeth Dorïaidd ddilyffethair.”

Mae arweinydd y blaid yn San Steffan, Hywel Williams, yn rhybuddio y caiff Llywodraeth Dorïaidd yn San Steffan gyda gwrthblaid Lafur wan a rhanedig yn cael rhwydd hynt i “ddewis a phreifateiddio fel y mynnant” ac anogodd bleidleiswyr Cymru i anfon ASau Plaid Cymru i San Steffan er mwyn darparu gwrthblaid.

Daw’r rhybudd wedi i’r Torïaid werthu Banc Buddsoddi Gwyrdd y DG rai dyddiau cyn i ASau adael San Steffan cyn yr Etholiad Cyffredinol sydyn, gan osgoi dadleuon a chraffu yn y Senedd.

Cyhuddodd Mr Williams Lafur o “ildio” ac o fethu yn eu dyletswydd fel yr wrthblaid swyddogol.

Yn ei sylw, dywedodd AS Plaid Cymru dros Arfon, Hywel Williams:

“Yn ddistaw bach, mae’r Torïaid newydd werthu’r Banc Buddsoddi Gwyrdd - y buddsoddwr mwyaf mewn ynni gwyrdd yn Ewrop, a oedd, tan ddeuddydd yn ôl, yn eiddo i bobl Ynysoedd Prydain. Fe wnaethant hynny ddyddiau cyn i’r Senedd gau dros gyfnod yr etholiad, heb ddadl a heb graffu.

“Maent yn cynnal yr etholiad hwn i geisio mandad i breifateiddio Prydain. Eu delfryd hwy yw un o Dŷ’r Cyffredin yn llawn o ASau Torïaidd dof, gyda dim ond gwrthblaid Lafur wan a rhanedig sy’n rhy brysur yn ymosod ar eu harweinydd eu hun i gyflawni ei dyletswydd fel gwrthblaid.

“Maent yn gwybod o’r gorau, gyda sylw’r Blaid Lafur wedi’i droi at eu rhaniadau mewnol, y cânt rwydd hynt i ddewis a phreifateiddio fel y mynnant. Cychwyn yn unig fydd y Banc Buddsoddi Gwyrdd oni fydd gennym ASau yn San Steffan all sefyll yn erbyn y Torïaid.

“Mae ASau Llafur wedi ildio eisoes. Maent wedi gadael ein cenedl yn agored i fygythiadau, ac mae arnom angen ASau Plaid Cymru yn San Steffan fel amddiffyniad yn erbyn y Torïaid. Dim ond Plaid Cymru sydd â’r gallu i amddiffyn Cymru a bod yn wrthblaid effeithiol i’r Blaid Dorïaidd yn San Steffan.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.