Plaid Cymru yn cyhoeddi ffilmiau etholiadol wedi eu cynhyrchu, eu cyfarwyddo a’u ffilmio gan enillwyr Bafta

Y tîm iawn gyda’r syniadau iawn ar yr amser iawn. Dyna yw thema ffilmiau sy’n cael eu cyhoeddi gan Blaid Cymru heno yn Gymraeg a Saesneg er mwyn ceisio ennill cefnogaeth pleidleiswyr o flaen yr etholiad Cynulliad.

Mae’r ffilmiau ar ffurf mini-ddogfennau sy’n portreadu’r unigolion sydd eisiau arwain llywodraeth Blaid Cymru.

Wedi eu ffilmio dros bum niwrnod gyda Chabinet Cysgodol Plaid Cymru - Leanne Wood, Elin Jones, Rhun ap Iorwerth, Llŷr Gruffydd a Simon Thomas - mae’r ffilmiau yn edrych ar eu cymhelliant dros fynd mewn i’r byd gwleidyddol ac yn esbonio’r hyn maen nhw eisiau ei gyflawni yn ystod y tymor Cynulliad nesaf.

Roedd y cynhyrchwyr eisiau cyflwyno tîm Plaid Cymru mewn ffordd anffurfiol. Mae’r ffilmiau yn cynnwys cyfweliadau personol, agos-atoch gydag aelodau o’r Cabinet Cysgodol gan fynd ar ôl yr hyn wnaeth eu hysbrydoli i ymuno â Phlaid Cymru a’r rhesymau pam eu bod eisiau sicrhau newid.

Cafodd y ffilmiau eu gwneud gan y cwmni cynhyrchu annibynnol a chreadigol Joio, gyda’r sgriptiwr a’r cynhyrchydd Roger Williams. Cafon nhw eu cyfarwyddo gan un o gyfarwyddwyr mwyaf llwyddiannus Cymru, Dylan Richards, a’u ffilmio gan Ryan Owen Eddleston sydd wedi gweithio gyda Gruff Rhys ar American Interior. Mae’r tri ohonynt wedi ennill gwobrau Bafta am eu gwaith.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyfathrebu Plaid Cymru a’r Gweinidog Cysgodol dros yr Economi Rhun ap Iorwerth:

“Rydym yn falch iawn o’r ffilmiau hyn. Fe ddechreuon y prosiect eisiau dangos ein brwdfrydedd, penderfyniad a gonestrwydd fel tîm sydd eisiau ennill hyder y bobl i arwain Cymru.

“Roedd yn fraint cael gweithio gyda thîm cynhyrchu mor dalentog a chael y cyfle hwn i esbonio be sy’n ein cymell i wneud ein gorau glas dros ein cenedl.

“Mae’r ffilmiau hyn yn rhoi cyfle i ni esbonio ein syniadau ar gyfer gwneud gwahaniaeth go iawn yn y meysydd allweddol sy’n effeithio ar fywydau dydd-i-ddydd pobl – iechyd, addysg a’r economi.

“Mae’r rhain yn ffilmiau positif iawn ac rydym yn gobeithio rhoi cyfle i gynulleidfaoedd o ddod i nabod Plaid Cymru ychydig yn well ac i ddarganfod be sy’n ein sbarduno ni fel tîm.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.