Senedd Cymru yn cefnogi cynnig y Blaid i wrthod Brexit heb gytundeb

DxDYecdXcAE77f6.jpg

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru heddiw wedi pleidleisio o blaid cynnig Plaid Cymru i wrthod gadael yr Undeb Ewropeaidd heb fargen dan unrhyw amgylchiadau.

Mae’r cynnig hefyd yn galw ar y Prif Weinidog i ofyn am ail-gynnull CBG (Cydbwyllgor y Gweinidogion) y DG ar frys er mwyn ceisio cytundeb ar wrthod gadael yr Undeb Ewropeaidd heb fargen.

Pasiodd y cynnig o 37 i 16 heb neb yn ymatal.

Wrth siarad wedi’r bleidlais, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price,

“Rwy’n falch iawn fod Llywodraeth Cymru a’n senedd genedlaethol wedi cefnogi cynnig Plaid Cymru i wrthod dan unrhyw amgylchiadau adael yr Undeb Ewropeaidd heb unrhyw fargen. Mae’r cytundeb ar ein cynnig yn arwydd da fod dealltwriaeth yn dod i’r wyneb yn y lle hwn fod yn rhaid i ni ddod at ein gilydd i wynebu problemau sy’n pentyrru o gwmpas Cymru a’i heconomi, gan fygwth storm berffaith.   

“Byddai senario Dim Bargen yn costio biliynau i economi Cymru, gan beryglu swyddi a chymunedau ledled Cymru. Mae’n bygwth argyfwng ariannol, sy’n debygol o gael effaith drom ar fasnach ac achosi dirwasgiad domestig, gyda’r effeithiau yn debyg o gael eu teimlo am amser maith. Ac y mae hyn cyn dechrau sôn am y llanast fyddai’n cael ei achosi i’r angenrheidiau yr ydym yn eu mewnforio gan gynnwys bwyd a meddyginiaethau. Mae’r effaith tymor-byr mewn rhai sectorau yn debyg o fod mor ddwfn - y diwydiant ceir, nwyddau fferyllol, awyrofod, ffermio - yn debyg o fwrw cysgod hir o ddirywiad economaidd. 

“Nid yn unig y mae’n rhaid cymryd dim bargen oddi ar y bwrdd, ond mae’n bryd symud ymlaen at atebion go-iawn. Mae’n bryd ymestyn Erthygl 50 a rhoi cwestiwn ein dyfodol Ewropeaidd gerbron y bobl.”

Yr oedd arweinydd Plaid Cymru Adam Price cyn hyn wedi cwrdd â’r Prif Weinidog Mark Drakeford yn gynharach eleni lle pwysleisiodd yr angen i Lywodraeth Cymru wneud eu safbwynt yn glir a datgan eu cefnogaeth i refferendwm i roi’r gair olaf fel yr unig ateb sydd ar ôl i’r cyfyng gyngor gwleidyddol.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.