Senedd yn paratoi i gefnogi pleidlais y bobl

30219189787_52eb282288_o.jpg

Mae Plaid Cymru wedi cyflwyno cynnig ar y cyd gyda Llywodraeth Lafur Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol yn galw am “ddechrau gweithio ar unwaith i baratoi am bleidlais gyhoeddus”.

Cafodd y cynnig ar y cyd ei gytuno yn dilyn trafodaethau adeiladol dros nos rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru.

Mae’r cynnig hefyd yn:

  • Beirniadu Llywodraeth Dorïaidd y Deyrnas Gyfunol am fethu â chynnal trafodaethau gyda’r sefydliadau datganoledig a phleidiau eraill
  • Galw am ddiystyru’r posibiliad o sefyllfa dim bargen
  • Galw ar senedd San Steffan i gynnal trafodaethau dyfnach gyda’r deddfwriaethau datganoledig

Yn siarad ar ôl cyhoeddi’r cynnig, dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Adam Price:

“Rwy’n siŵr bod llawer o bobl yn digalonni wedi gweld y traed moch yn San Steffan neithiwr, wnaeth orffen gyda phleidlais baradocsaidd am Brexit amhosibl. 

“Mae pobl wedi cael llond bol o weld gwleidyddion yn ymddwyn mewn ffordd mor warthus yn ystod cyfnod argyfyngus, a dyna pam y gwnaeth Plaid Cymru gynnig cydweithio gyda Llywodraeth Lafur Cymru er mwyn canfod datrysiad sydd yn gweithio orau i Gymru. 

“Mae’r cynnig a gytunwyd yn galw am waith i ddechrau ar unwaith ar baratoi ar gyfer Pleidlais y Bobl, gan mai caniatáu i’r bobl ddewis y ffordd ymlaen yw’r unig ffordd o ddatrys y cawlach presennol.

“Tra mae San Steffan ond yn darparu llanast, mae ein Senedd ni yma yng Nghymru yn dod ynghyd er mwyn canfod atebion go iawn allai symud gwleidyddiaeth ymlaen o’r pwynt presennol o stasis gwenwynig.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.