Simon Coopey

Simon_Coopey.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros etholaeth Gorllewin Casnewydd

Cafodd Simon Coopey ei eni a'i fagu yng Nghasnewydd. Mynychodd Ysgolion Babanod ac Iau Monnow ac Ysgol Uwchradd Betws cyn gadael yr ysgol yn 18 oed i weithio i gwmni deunyddiau peirianneg lleol, gan ddechrau fel paciwr yn y warws a gweithio ei ffordd i fyny i fod yn un o werthwyr mwyaf dibynadwy y cwmni. Tra'n gweithio yno'n llawn amser, graddiodd Simon o Brifysgol Cymru, Casnewydd gyda gradd mewn Marchnata Busnes. Gadawodd Casnewydd i ddechrau ei fusnes ei hun yn Llundain, ond yn sgil yr hinsawdd economaidd a achosir gan yr argyfwng economaidd byd-eang a chyfle i ddechrau teulu, daeth adref i Gymru lle mae bellach yn gweithio i gwmni cludo nwyddau lleol.

Prif ddiddordebau gwleidyddol Simon yw cyfiawnder cymdeithasol, lles a hybu menter breifat a chydweithredol – mae’n credu bod datganoli grym a ffyniant i'n cymunedau lleol yn allweddol i rymuso ein cenedl.

Cyn ymuno â Phlaid Cymru, bu Simon yn weithgar mewn ymgyrchoedd diwygio gwleidyddol a chyfansoddiadol ac mae'n parhau i ymwneud â hyn trwy aelodaeth o'r Gymdeithas Newid Etholiadol.

Mae Simon hefyd yn mwynhau dysgu Cymraeg gyda'i ferch ac yn ddiweddar mae wedi darganfod y pleser o fwyta llysiau a dyfir gartref. Roedd yn arfer mwynhau chwarae rygbi, ond mae bellach wedi gorfod bodloni ar wylio timau lleol Clwb Rygbi Casnewydd a Dreigiau ar y cyrion.

Helpwch ymgyrch Simon

Nôl i’r map etholaethau

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.